Sociaal Cultureel Centrum Hofdael

foto
Michel Kievits

In het centrum van Geldrop zijn een aantal culturele instellingen samengebracht in het Sociaal Cultureel Centrum Hofdael (ca. 3300 m²). Het gaat daarbij om de muziekschool, de volksuniversiteit, het Regionaal Opleidingscentrum, het creativiteitscentrum de Wielen en de harmonievereniging.

Geluidisolatie

In de muziekschool zijn onder meer diverse ruimten voor slagwerk en koperblaasinstrumenten (doos-in-doos), muzieklokalen, een aula, diverse ensembleruimtes, een danslokaal en de benodigde kantoren opgenomen. De indeling van het gebouw, met name de verdiepingshoogtes, is bepaald op basis van de akoestische eisen. Met behulp van onder meer doos-in-doos constructies en plaatselijke dilataties zijn hoge geluidisolaties gerealiseerd. Bijzonder is met name ook de direct naast de aula gelegen volledig gedilateerde doos-in-doos midden in het gebouw die dient als repetitieruimte van de harmonie.

Transparante voorgevel

Daarnaast is ook de transparante voorgevel bijzonder: daardoor zijn in de avond vanaf het aanliggende plein de verschillende activiteiten in het gebouw duidelijk zichtbaar.

Akoestiek en bouwfysica

Bij de advisering is onder meer aandacht besteed aan de akoestische aspecten (met name geluidisolatie en ruimteakoestiek) alsmede de bouwfysische aspecten, zoals van de dubbele ramen en de glazen gangen.

Opdrachtgever
Gemeente Geldrop
Stad
Geldrop
Land
Nederland