Stadion De Vliert

De nieuwbouw van Stadion De Vliert te ‘s-Hertogenbosch bestaat uit nieuwe tribunes aan de noord- en zuidzijde met daaronder bedrijfsruimten en vier kantoorgebouwen, op elke hoek één. Het stadion bevindt zich ten noorden van de Aartshertogenlaan en ten zuiden van de spoorlijn 's-Hertogenbosch en Nijmegen.

Bijdrage van Peutz

Het plan is vanaf het ontwerp t/m de uitvoering beoordeeld op bouwfysische en akoestische aspecten, waarbij ingegaan is op de karakteristieke geluidwe­ring van de gevel in relatie tot weg- en railverkeer maar ook in relatie tot activiteiten in het stadion zelf, interne geluidisolatie, ruimteakoestiek, thermische isolatie, condensatiegedrag en koudebruggen gevel.
Specifieke aandacht is besteed aan de verlichting van het voetbalveld. Aan de hand van metingen is bepaald of ter plaatse van nabijgelegen gevoelige bestemmingen (woningen) en wegen lichthinder ondervonden wordt van de aanwezige lichtmasten welke gehandhaafd bleven.

Opdrachtgever
BIM (Bosche Investerings Maatschappij)
Stad
's-Hertogenbosch
Land
Nederland