VUmc

foto
fotografie: DigiDaan

Het VU medisch centrum (VUmc) is als academisch ziekenhuis verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. De organisatie is op 1 januari 2001 ontstaan uit een samenvoeging van het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit (AZVU) en de Faculteit der Geneeskunde van de VU.

Nieuwe beddenhuizen

Achter het bestaande beddenhuis zijn twee nieuwe beddenhuizen gebouwd. Na de realisatie daarvan zijn verbouwingen en renovaties uitgevoerd in het bestaande beddenhuis. Het ziekenhuisbedrijf is niet onderbroken. Tevens hebben enkele eenmalige ruimten onderdak gevonden in de nieuwbouw: een bibliotheek, een collegezaal, een kerkzaal en een islamitische gebedsruimte.

Naast de normale advisering ten aanzien van interne geluidisolatie, ruimteakoestiek, thermische en akoestische isolatie van nieuwe en bestaande gevels, vloeren en daken, heeft ook het voorkomen van hinder van bouw- en sloopwerkzaamheden voor het ziekenhuis de nodige aandacht gevraagd bij de advisering door Peutz.

Opdrachtgever
VUmc (destijds AZVU)
Stad
Amsterdam
Land
Nederland