laboratorium

VU O|2-gebouw

Het VU O|2-gebouw is het nieuwe onderzoeksgebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het gebouw van circa 33.000 m2 bvo is ingericht voor het onderzoeksthema Human Life Sciences, waarbij meerdere instellingen deelnemen aan baanbrekend onderzoek. Sinds januari 2016 werken wetenschappers van de VU, het VUmc en de UvA in het O|2-gebouw samen aan vraagstukken van fundamenteel en toegepast bèta-medisch onderzoek. Het O|2-gebouw staat naast het ACTA, bovenop de gezamenlijke parkeergarage, op de campus van de Vrije Universiteit langs de Zuidas van Amsterdam.

Life Science Incubator

Aan het binnenklimaat in laboratoria en cleanrooms worden strenge eisen gesteld. Omdat in deze ruimten vaak met vluchtige, giftige en/of gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, staat de veiligheid van de laboranten en gebruikers voorop. Tegelijkertijd is het belangrijk dat het thermisch comfort, de binnenluchtkwaliteit, en het akoestisch comfort zorgen voor een optimale werk- en leefomgeving.

Fluitende roosters

Een speciale vorm van geluid vanwege luchtstromen zijn fluittonen ten gevolge van wind door stalen roosters, zoals worden toegepast bij objecten (gebouwen, viaducten). Deze fluittonen kunnen optreden bij bepaalde windsnelheden en –richtingen, met soms hoge geluidniveaus in de (woon-)omgeving tot gevolg. Deze kunnen, mede vanwege het tonale karakter, tot ernstige klachten leiden.

Nanolab Universiteit Twente

Als vooraanstaande technische universiteit heeft de UT een laboratoriumgebouw ontwikkeld dat ruimte biedt aan diverse onderzoeksfaciliteiten en cleanrooms. De leerstoelen Technische Natuurwetenschappen (TNW) en Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) zullen de faciliteiten gebruiken voor hun onderzoek in het vakgebied nanotechnologie.

Carré Universiteit Twente

Als technische universiteit heeft de UT het onderwijs en onderszoeksgebouw Carré ontwikkeld, centraal gelegen in het O&O-centrum. In het gebouw zijn collegezalen, studieplekken, kantoren, laboratoriumruimten en onderzoeksfaciliteiten ondergebracht. Het Carré telt vijf bouwlagen en is ontworpen op een hoge mate van flexibiliteit in de indeling, wat met name voor de laboratoriumruimten van belang is. Het carré-vormige gebouw ligt rond een binnenhof met een vijver voor waterbuffering.

Abonneer op laboratorium