Aanpassing BENG-methodiek na gezamenlijke inzet ingenieursbureaus

15-06-2023

Het ministerie van VRO heeft besloten de BENG-methodiek op twee belangrijke punten aan te passen. Door deze wijziging kost het straks minder tijd om BENG-berekeningen te maken voor woongebouwen én is het niet meer noodzakelijk dat er een geaccordeerde kwaliteitsverklaring voor innovatieve installatieconcepten bij de aanvraag omgevingsvergunning aanwezig is.

De wijzigingen zijn tot stand gekomen na gezamenlijk optreden van 17 ingenieursbureaus, waaronder Peutz, in samenwerking met NLingenieurs. Jérôme Eijsackers: “Op basis van gezamenlijk onderzoek van de ingenieursbureaus hebben we mensen overtuigd om de BENG-methodiek te verbeteren. Hiermee zetten we weer een belangrijke stap in het versnellen en verduurzamen van de woningbouw in Nederland.”

Wijziging per 1 juli 2023

De eerste aanpassing betreft innovaties die door de huidige rekenmethodiek moeilijk van de grond kunnen komen. Het gaat hierbij om innovatieve (installatie)concepten die niet óf slechts conservatief in de BENG-berekening in te voeren zijn. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning was het alleen mogelijk met het innovatieve systeem te rekenen als een door Bureau CRG geaccordeerde kwaliteitsverklaring aanwezig was. Hierdoor was het toepassen van innovatieve systemen moeilijk en tijdrovend. Vanaf 1 juli aanstaande vervalt deze eis en zijn de BCRG-kwaliteitsverklaringen voor de omgevingsvergunning bouwen niet meer nodig.

Wijziging medio 2024

De belangrijkste aanpassing van de BENG-methodiek gaat medio volgend jaar in. Het is dan niet meer nodig om voor ieder appartement in een woongebouw dat niet identiek is een separate berekening uit te voeren voor de aanvraag omgevingsvergunning bouwen. Uit onderzoek van de 17 ingenieursbureaus, op basis van 21.000 in 2022 afgemelde appartementen, bleek namelijk dat het overgrote deel van de appartementen uitkomen op energielabel A++ of A+++. Het vele rekenwerk heeft dus geen toegevoegde waarde ten aanzien van het energielabel van het appartement. Als er geen actieve koeling is in het woongebouw (circa 11% van de afmeldingen) dan is een berekening op appartement niveau nog wel nodig. Dit heeft te maken met de eis voor 'TOjuli'.

Betrokken ingenieursbureaus

ABT, Arup, Buro Bouwfysica, Cauberg Huygen, DGMR, DWA, Hiensch Engineering, Huygen, LBP|Sight, Merosch, Nelissen Ingenieursbureau, Nieman Raadgevende Ingenieurs, Peutz, RHDHV, Techniplan, TRAJECT en Visietech.

Aanpassingen in BENG-systeem na kritiek ingenieurs (cobouw.nl)