Milieutechnologie

Luchtverontreiniging, bodem- en grondwaterverontreiniging, geluid- en trillinghinder. Stuk voor stuk vraagstukken die met milieu te maken hebben. Milieuvraagstukken zijn complex; ze hebben technische, organisatorische, gezondheidskundige en financiële aspecten. Inspelen op deze vragen vraagt om een goed onderbouwde en geïntegreerde aanpak.

Wat doen wij?

Peutz combineert een brede deskundigheid met een specialistische diepgang. U krijgt altijd een goed onderbouwd advies op maat. Randvoorwaarden daarbij zijn de nationale en internationale wet- en regelgeving, de beschikbare budgetten en de te volgen (vergunning)procedures.