Laboratorium voor Windturbinegeluid

Geluidemissie versus geluidniveau bij woningen

Het geluid van een windturbine is een belangrijk aspect bij windturbines op land. Voordat het windpark gerealiseerd wordt, wordt het geluidniveau vanwege windturbines op omliggende woningen berekend. Basis voor deze berekeningen zijn geluidemissiegegevens van een windturbine veelal bepaald op basis van geluidmetingen op een testveld. Om te kunnen beoordelen of een windpark voldoet aan geluidnormen zijn daarom geluidemissiegegevens van een bepaald type windturbine van groot belang.

Geaccrediteerd meten conform IEC 61400-11

Peutz is het enige geaccrediteerde laboratorium in Nederland voor het vaststellen van het geluidvermogen van windturbines op basis van de internationale norm IEC 61400-11 ‘Wind turbines - Part 11: Acoustic noise measurement techniques‘. Peutz heeft een uniek meetsysteem ontwikkeld, waarmee de geluidemissie van een windturbine zeer precies en realtime gemeten kan worden. Dit meetsysteem en de procedures die we daarbij volgen zijn geaudit door de Raad voor Accreditatie in Nederland. De accreditatie geeft u de zekerheid dat gebruik wordt gemaakt van gekwalificeerde meetmethoden en -faciliteiten en dat het onderzoek geheel conform de norm en op onafhankelijke wijze wordt uitgevoerd. De resultaten worden daarmee internationaal erkend. 

Realtime meten

Realtime meten

De metingen vinden on-site plaats, bijvoorbeeld op één van de internationale testvelden voor prototypes, tijdens de commissioning fase bij in gebruikname van een windpark of bij controle van de geluidemissies bij een gerealiseerd windpark. De norm IEC 61400-11 schrijft een gedetailleerde en complexe meetmethode voor, waarbij productiegegevens van de windturbine, winddata en geluidinformatie gecombineerd worden tot een windsnelheidsafhankelijk geluidvermogen. Omdat ons meetsysteem meetdata realtime verwerkt en alle voorwaarden uit de norm automatisch toepast, kunnen we al tijdens de metingen inzicht krijgen in het windsnelheidsafhankelijke geluidvermogen, waardoor we de metingen efficiënt kunnen uitvoeren.

Download hier de folder (3-luik)