Bouwakoestiek

Aandacht voor akoestiek in gebouwen is van belang voor het voorkomen van overlast, het creëren van een rustige omgeving waar geconcentreerd gewerkt kan worden of het realiseren van een goede spraakverstaanbaarheid. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn: externe geluidisolatie, interne geluidisolatie, ruimteakoestiek en installatiegeluid. Advisering kan betrekking hebben op de keuze van bouwkundige constructies, afwerkingsmaterialen en uitvoering van technische installaties.