AMvB’s van de Omgevingswet gepubliceerd

12-09-2018

De vier AMvB’s van de Omgevingswet zijn op 31 augustus 2018 gepubliceerd in het Staatsblad. Het gaat om het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving. Met deze AMvB's ontstaat meer duidelijkheid en zekerheid over een belangrijk deel van de spelregels van de Omgevingswet.

 

 

Omgevingswet: in werking in 2021
Met de publicaties van de, inclusief toelichting, meer dan 3000 pagina's tellende AMvB's is een belangrijke stap gezet in de richting van de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021. Het gehele speelveld van het omgevingsrecht gaat hierbij op de schop. En, zoals bij elke grote wetgevingsoperatie die tot doel heeft om het allemaal beter te maken, is eerst sprake van veel onduidelijkheid in de periode voor en (net) na inwerkingtreding.

Inhoud van de AmvB's
Het Omgevingsbesluit regelt o.a.:

  • welk bestuursorgaan het bevoegd gezag is om een omgevingsvergunning te verlenen;
  • welke procedures er gelden;
  • de betrokkenheid van andere bestuursorganen, adviesorganen en adviseurs;
  • de milieueffectrapportage.

Het Besluit kwaliteit leefomgeving gaat o.a. over:
normen voor overheden met het oog op het realiseren van de nationale doelstellingen en het voldoen aan internationale verplichtingen.

Het Besluit activiteiten leefomgeving bevat o.a.:

  • samen met het Besluit bouwwerken leefomgeving, de algemene regels waaraan burgers, bedrijven en overheden zich moeten houden als ze bepaalde activiteiten uitvoeren in de fysieke leefomgeving;
  • voor welke activiteiten een omgevingsvergunning nodig is;
  • regels om het milieu te beschermen.

Het Besluit bouwwerken leefomgeving bevat o.a.:

  • samen met het Besluit activiteiten leefomgeving, de algemene regels waaraan burgers, bedrijven en overheden zich moeten houden als ze bepaalde activiteiten uitvoeren in de fysieke leefomgeving;
  • regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid bij het (ver)bouwen van een bouwwerk;
  • regels over het gebruik van een bouwwerk en het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden.

Advisering door Peutz
Hoewel 2021 nog ver voor ons lijkt te liggen adviseren wij u om nu al rekening te houden met hetgeen op u af gaat komen. Het kan verstandig zijn om nu al actie te ondernemen, bijvoorbeeld als uw vergunning (milieu) aan revisie toe is. In andere situaties is het wellicht verstandiger om nog even af te wachten. Wij ondersteunen u graag bij het maken van deze strategische beslissingen.

Contact: k.vandernat [at] peutz.nl (Koen van der Nat)