ATEX: update praktijkrichtlijn gevarenzone-indeling explosiegevaar

16-03-2021

Vanuit de Arbeidsomstandigheden wet- en regelgeving volgt de verplichting om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te maken. Als er sprake is van explosiegevaar moet hierbij ook een explosieveiligheidsdocument (EVD) worden opgesteld. Onderdeel hiervan vormt het bepalen van een gevarenzone-indeling voor explosiegevaar. De NPR 7910 is de Nederlandse Praktijk Richtlijn voor het vaststellen van gevarenzones. Recentelijk heeft een update van de NPR 7910 plaatsgevonden.

Van de NPR 7910 zijn twee nieuwe versies beschikbaar

1. NPR 7910-1:2020 voor het vaststellen van gevarenzones bij gasexplosiegevaar en 2. NPR 7910-2:2020 voor het vaststellen van gevarenzones bij stofexplosiegevaar. De gevarenzones leggen onder meer verhoogde eisen op aan de aanwezige potentiële ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld Atex-uitvoering van apparatuur) en de uitvoering van bepaalde werkzaamheden. De impact van de gevarenzone(s) kan worden verkleint door een voldoende mate van ventilatie (bij gassen) of afzuiging (bij stoffen) te realiseren. Met de update zijn beide NPR-richtlijnen meer in overeenstemming gebracht met de bovenliggende Europese normen NEN-EN IEC 60079-10-1 en -2 uit 2015.

Naast een aantal redactionele aanpassingen vallen met name de volgende wijzigingen op:

  • De term Afwijkend Gebied (AG) is strikter gedefinieerd als een gebied waarbij de gevarenbron onlosmakelijk verbonden is met de gevarenbron. Een AG mag verder niet meer grenzen aan een andere gevarenzone.
  • Introductie van een Inert Gebied (IG). Door zuurstof te verdringen is er geen sprake meer van een explosieve atmosfeer. Afhankelijk van de uitvoering en betrouwbaarheid van inertisering zouden hierbij maatregelen ten behoeve van ontstekingsbronnen achterwege kunnen worden gelaten.
  • Beoordeling van explosierisico’s na vaststelling gevarenzones (nieuw). Aan de hand van een risicoanalyse kan worden bepaald of een hoger of lager beschermingsniveau van materieel kan worden toegepast in een gevarenzone.
  • Kwalificatie van personeel (nieuw). De gevarenzone-indeling dient te worden uitgevoerd door personen die kennis van zaken hebben.
  • De bedrijfsduur is weggehaald bij de beschrijving van de gevarenzones. Een EVD met bijbehorende gevarenzone-indeling is een levend document dat periodiek geactualiseerd dient te worden. Wellicht heeft de update van de NPR 7910 ook consequenties voor uw huidige EVD.

Voor vragen kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs