Bijdrage Peutz aan het symposium "Smart Buildings" in Delft

29-01-2020

Vrijdag 7 februari vindt in Delft het symposium "Give brains to buildings' energy systems: Smart Monitoring, Management & Control" plaats. Dit symposium wordt georganiseerd door het Urban Energy Platform, voorafgaand aan de inaugurele rede van professor Laure Itard die de leerstoel Building Energy Epidemiology aan de TU Delft bekleedt.

De organisatie van het symposium heeft Peutz gevraagd een bijdrage te verzorgen in een van de themasessies. Robbert-Jan Dikken geeft een presentatie met de titel "Balancing urban energy supply and demand through AI and physics-based modelling". Hierbij gaat Robbert-Jan in op een oplossingsrichting voor de op hand zijnde problematiek die samengaat met de energietransitie en het stochastische karakter van het aanbod van duurzame energie. Uitgangspunt hierbij is dat gebouwgebonden installaties een bijdrage kunnen leveren in het balanceren van het stedelijk energiesysteem (AI-regelstrategieƫn voor opwekking en vraag, buffering warmte/koude, opslag elektriciteit, etc.). Neem voor meer informatie contact op met r.dikken [at] peutz.nl (Robbert-Jan Dikken)