Corona en ventilatie

29-05-2020

In de media is veel te doen over ventilatiesystemen en/of gebrekkige ventilatie in relatie tot verspreiding van het Corona-virus, de zgn. aerosolen-route. Wij krijgen diverse vragen van klanten over dit onderwerp. Wij volgen hierin de aanbevelingen van het RIVM. Maar in aanvulling daarop dient u wel met een aantal aspecten rekening te houden.


De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI), onderdeel van het RIVM, heeft onlangs aangegeven (bron) dat "op basis van de huidige inzichten niet is aangetoond dat aerogene transmissie een rol speelt in de verspreiding van SARS-CoV-2 [...] Op basis van de huidige inzichten zijn aanpassingen van ventilatiesystemen niet nodig."

Het is wel van belang dat er voldoende mogelijkheden zijn om te ventileren. Ventilatie dient diverse doelen. Allereerst het zorgen voor verse lucht, zodat we voldoende zuurstof binnen krijgen als we ademen. Maar een zeker zo belangrijk doel van ventileren is het afvoeren van verontreinigde lucht, omwille van een comfortabel en gezond binnenklimaat. Niet alleen ademen we koolstofdioxide-gas uit (CO2) maar we produceren ook geurstoffen (zweten) en bovendien komen er bepaalde stoffen vrij uit materialen en apparaten die we niet in hoge concentraties in ons binnenmilieu willen. Door te ventileren kunnen we ook tot op zekere hoogte de temperatuur en vochtigheid beïnvloeden.

Goed ventileren is dus altijd van belang. Dit geldt zowel voor woningen als voor kantoren, scholen, ziekenhuizen etc. etc. Wij doen veel onderzoek 'in het veld' en we verrichten inspectie-werkzaamheden in gebouwen, waarbij we met enige regelmaat constateren dat de ventilatie onvoldoende functioneert.

Onze belangrijkste tip is daarom: Controleer of de ventilatie goed functioneert. Let daarbij op de volgende zaken:

  • zijn (gevel) ventilatieroosters geopend?
  • zijn de ventilatieroosters schoon?
  • veel bestaande woningen zijn uitgevoerd met een centrale afzuigventilator (aangesloten op toilet, badkamer en keuken) in combinatie met luchttoevoer-roosters in de gevel; controleer of de afzuigventilator goed functioneert, laat deze - zonodig op een laag toerental - aan staan;
  • in de grotere gebouwen en modernere woningen: controleer of de filters in een mechanische ventilatie-installatie voldoende schoon zijn; vervang ze zonodig;
  • zijn er verbouwingen geweest in uw gebouw waardoor bepaalde ruimten afgesloten zijn van een luchttoevoer-voorziening? Zo ja, zorg voor herstelmaatregelen;
  • een airco is meestal geen ventilatie-systeem in de zin dat deze geen verse lucht toevoert en vervuilde lucht afvoert; dus ook met airco is er aanvullend ventilatie nodig;
  • zet ramen 'tegen elkaar open' als er geen ventilatieroosters of een ventilatiesysteem is; een kierstand is meestal voldoende. De kans op tocht is in dit seizoen beperkt.

Neem bij twijfel contact op met een van onze adviseurs.