Deadline tweede ronde energie-audit EED

22-11-2019

Europese wetgeving verplicht grotere bedrijven (>250 medewerkers of >50 mlj omzet) om elke vier jaar een energie-audit uit te (laten) voeren. Met deze audit moeten zij hun energieverbruik inzichtelijk maken en mogelijkheden tot energiebesparing identificeren.

Per 1 juli 2019 zijn er enkele zaken gewijzigd met betrekking tot deze verplichtingen in het kader van de Energy Efficiency Directive (EED). Vanaf 1 juli worden de audits beoordeeld door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarnaast wordt er geen uitzondering meer gemaakt voor bedrijven die deelnemen aan energieconvenant MJA3 of MEE.

Deadline 31 december 2020

De deadline voor de tweede tranche energie-audits is inmiddels vastgesteld op 31 december 2020. Dit betekent dat alle auditplichtige bedrijven voor deze datum een tweede audit moeten indienen. Deze eis geldt ook voor bedrijven die minder dan vier jaar voor deze datum hun eerste energie-audit hebben ingediend.

Peutz voert energie-audits en energiebesparingsonderzoeken uit en kan u vanuit een integrale benadering optimaal adviseren over de keuzes die u kunt maken. heeft u vragen, neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs.