Deskundigheidsverklaring: Peutz en Efectis komen met eenduidige richtlijnen

08-04-2019

In de markt wordt veel gebruik gemaakt van 'deskundigenbeoordelingen' om het vaak voorkomend verschil tussen een test en de realiteit te onderbouwen. Om de kwaliteit van deze beoordelingen verder te verhogen hebben wij samen met Efectis een aantal “spelregels” opgesteld. Belangrijke aandachtspunten daarin vormen de brondocumenten waarop de beoordeling wordt gebaseerd en de (aantoonbare) ervaring die de opsteller moet hebben met het gedrag van constructies bij verhitting.

 

 

Eisen aan het opstellen van beoordelingen of verzamelrapporten - versie 2019-03

1.1 | Algemene eisen rapportage

 • In elke Beoordeling wordt de volgende zin opgenomen: “De vraagstelling kan niet worden beantwoord middels DIAP/EXAP. Deze rapportage betreft derhalve een Expert Judgement of Deskundigenuitspraak. < naam opstellende organisatie >  verklaart dat dit rapport een gelijkwaardige oplossing voorstelt”.
 • In elk Verzamelrapport wordt de volgende zin opgenomen: “Een verzamelrapport is een verzameling van test- exap- en classificatierapporten en generieke beoordelingen. In een verzamelrapport staan geen nieuwe beoordelingen of conclusies. Een verzamelrapport op zichzelf is geen onderbouwing van een gelijkwaardige oplossing.”
 • In de rapportage wordt de geldigheidsduur van de rapportage vermeld.

1.2 | Algemene eisen opsteller

 • De opsteller of eventuele mede-ondertekenaar van een Projectspecifieke of Generieke Beoordeling of een Verzamelrapport moet aantoonbare en actuele ervaring hebben met het uitvoeren van de voor het beschouwde product specifieke brandwerendheidtest of brandgedragtest.
 • De instelling die de Projectspecifieke of Generieke Beoordeling of een Verzamelrapport opstelt zal hiertoe een intern register bijhouden waarin is aangegeven welke personen ervaring hebben met de verschillende testen.
 • Met ‘actuele ervaring’ wordt bedoeld dat de opsteller jaarlijks tenminste één keer de betreffende of vergelijkbare test uitvoert c.q.hieraan deelneemt.

2.1 |  Projectspecifieke beoordelingen, nieuwbouw- en renovatie/verbouw

 • Uitsluitend rapporten opgesteld door aantoonbaar geaccrediteerde en onafhankelijke laboratoria aangesloten bij EGOLF worden gebruikt.
 • De Projectspecifieke Beoordeling wordt uitsluitend gebaseerd op test-, exap- en classificatierapporten opgesteld volgens de Europese normen, en/of op de van toepassing zijnde Eurocode. De beoordeling wordt niet gebaseerd op een eerdere beoordeling (stapelen van beoordelingen is niet toegestaan).
 • De Projectspecifieke Beoordeling blijft geldig zolang het gebruik en/of de indeling van het gebouw niet verandert en gewijzigde regelgeving geen aanvullende eisen stelt

2.2 | Projectspecifieke beoordelingen, bestaande bouw

 • De Projectspecifieke Beoordeling wordt gebaseerd op een of meerdere rapporten volgens Europese normen. Alleen in situaties die zijn gerealiseerd vóór 2005 mogen indien geen Europese testrapporten beschikbaar zijn ook testrapporten volgens de toenmalige normen worden gebruikt.
 • Uitsluitend rapporten opgesteld door aantoonbaar geaccrediteerde en onafhankelijke laboratoria aangesloten bij EGOLF worden gebruikt
 • De beoordeling wordt uitsluitend gebaseerd op test-, exap en classificatierapporten, voor zover beschikbaar, en/of op de van toepassing zijnde Eurocode. De beoordeling wordt niet gebaseerd op een eerdere beoordeling (stapelen van beoordelingen is niet toegestaan).
 • De beoordeling blijft geldig zolang het gebruik en/of de indeling van het gebouw niet verandert en gewijzigde regelgeving geen aanvullende eisen stelt.

3.1 | Generieke beoordelingen op basis van één of meerdere rapporten

 • Een Generieke Beoordeling wordt uitsluitend opgesteld wanneer deze niet op basis van een DIAP/EXAP-regel uitgevoerd kan worden. Indien er een DIAP/EXAP beschikbaar is, wordt deze toegepast en niet aanvullend generiek beoordeeld. Uitzondering is de interpolatie tussen succesvol geteste materialen.
 • Uitsluitend test-, exap- en classificatierapporten opgesteld door aantoonbaar geaccrediteerde en onafhankelijke laboratoria aangesloten bij EGOLF worden gebruikt.
 • De Generieke Beoordeling wordt uitsluitend gebaseerd op test-, exap- en classificatierapporten, opgesteld volgens de Europese normen. De beoordeling wordt niet gebaseerd op een eerdere beoordeling (stapelen van beoordelingen is niet toegestaan).
 • Voor producten die met CE markering op de markt worden gebracht worden geen Generieke Beoordelingen opgesteld.
 • De Generieke Beoordeling is geldig gedurende 3 jaar. Daarna is verlenging mogelijk.

3.2 | Verzamelrapporten

 • Uitsluitend test-, exap- en classificatierapporten en Generieke Beoordelingen als bedoeld onder 2.1, opgesteld door aantoonbaar geaccrediteerde en onafhankelijke laboratoria, aangesloten bij EGOLF worden gebruikt.
 • Uitsluitend test-, exap- en classificatierapporten opgesteld volgens Europese normen worden gebruikt.
 • Het Verzamelrapport wordt gebaseerd op test-, exap-  en classificatierapporten, opgesteld volgens de Europese normen, en op Generieke Beoordelingen als beschreven onder 2.1.
 • In een verzamelrapport staan geen nieuwe beoordelingen en/of conclusies.
 • Een Verzamelrapport is gedurende 3 jaar geldig. Daarna is verlenging mogelijk.

Meer informatie

Neem contact op met: j.mertens [at] peutz.nl (Jacques Mertens) en h.leenders [at] peutz.nl (Harm Leenders)