Kabinet stelt Evaluatiecommissie Omgevingswet in

02-01-2023

De ministerraad heeft op 23 december 2022 de Evaluatiecommissie Omgevingswet (EcO) ingesteld. De commissie bestaat uit 8 leden, inclusief voorzitter Hetty Klavers.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloot in 2021 om een onafhankelijke commissie voor de evaluatie van de Omgevingswet in te stellen. Deze commissie zal worden ondersteund door het stafbureau van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). De Rli krijgt ook zelf een adviserende taak bij de evaluatie van de Omgevingswet. Daarom wordt de raad tot de eerste wetsevaluatie over 5 jaar tijdelijk uitgebreid met 2 leden van de EcO (Hanna Tolsma en Jeroen Niemans). De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 juli 2023 in werking.

 

De Evaluatiecommissie Omgevingswet start haar werkzaamheden op 1 januari 2023 en bestaat uit de volgende leden:

Hetty Klaver
Hetty Klaver
  • Hetty Klavers (voorzitter), dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland
  • Frank Groothuijse, hoogleraar Europees en nationaal omgevingsrecht, Universiteit Utrecht
  • Michiel Herweijer, voormalig hoogleraar bestuurskunde Radboud Universiteit Nijmegen en Rijksuniversiteit Groningen
  • Jeroen Niemans, planoloog en adviseur bij organisatieadviesbureau Hiemstra & De Vries
  • Marleen van Rijswick, hoogleraar European and Domestic Water Law, Head of the Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law Sarah Ros, zelfstandig bestuursadviseur Hanna Tolsma, hoogleraar besluitvorming en rechtsbescherming in het omgevingsrecht bij de Rijksuniversiteit Groningen
  • Wienke Zwier, advocaat bij AKD

Taakomschrijving evaluatiecommissie

De EcO krijgt 3 taken: advisering over de inrichting van de monitoring het jaarlijks reflecteren op de werking van de Omgevingswet op basis van de monitoringsrapportage en eigen signalen uit de praktijk evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van de wet na 5 jaar.