Peutz medewerkers gecertificeerd voor BREEAM

04-04-2009
Duurzaamheid staat sterk in de publieke belangstelling. Om te helpen de gebouwde omgeving in Nederland drastisch te verduurzamen is vanuit de markt een initiatief opgestart om de duurzaamheid van gebouwen kwantificeerbaar te maken. Deze ontwikkeling wordt aangevoerd door de Dutch Green Building Counsil (DGBC) en Peutz is hier als Founding Partner bij betrokken. Door de DGBC wordt momenteel een duurzaamheidslabel voor de Nederlandse markt ontwikkeld, gebaseerd op de BREEAM (UK) methode. Hiermee kan de duurzaamheid van een gebouw worden bepaald. Daarbij wordt niet alleen het (verwachte toekomstige) energiegebruik beoordeeld, maar ook het materiaalgebruik, de bouwwijze, de invloed van het gebouw op de gebruiker en de invloed op de omgeving. Het aantal beschouwde aspecten is beduidend groter dan momenteel in de Nederlandse wetgeving wordt gereguleerd. Tevens ligt het nagestreefde niveau boven de wettelijke eisen. Een uitgebreide toelichting op de methode is te vinden op www.dgbc.nl.

Binnen Peutz zijn twee door de DGBC opgeleide experts werkzaam, die gecertificeerd zijn om de procedure ter verkrijging van een label te begeleiden. Daarnaast is binnen Peutz de ervaring en expertise aanwezig om integraal adviezen uit te brengen betreffende een groot en zwaarwegend deel van de beoordelingscriteria van de BREEAM-NL methode. Met name op de aspecten gerelateerd aan het bouwkundig en installatietechnisch ontwerp alsook ruimtelijke ordening is Peutz gespecialiseerd. Tevens is Peutz participant bij DGBC.

Voor meer informatie zie www.dgbc.nl.