Quikscan Ruimtelijke Ordening

01-03-2009
In het kader van ruimtelijke ordening verzorgt Peutz in opdracht van onder andere projectontwikkelaars en overheden de onderzoeken die benodigd zijn bij het opstellen van bijvoorbeeld een bestemmingsplan of een verzoek tot ontheffing van een bestemmingsplan. Wij hebben hiervoor de vereiste hoogwaardige expertise op vakgebieden als geluid (weg, rail, industrie), luchtkwaliteit, geur, bodemkwaliteit, trillingen, externe veiligheid en waterhuishouding in huis. Er is ruime ervaring met diverse procedures op het gebied van ruimtelijke ordening en het opstellen van bestemmingsplannen die voldoen aan de recent gewijzigde standaarden (IMRO, SVBP en STRI). Als bureau proberen wij in een zo vroeg mogelijk stadium bij de planvorming betrokken te zijn. In die fase geven wij, vanuit onze milieutechnische en (steden)bouwfysische expertise de randvoorwaarden aan waarbinnen de ontwikkeling plaats kan vinden. Hiervoor maken wij gebruik van de door ons ontwikkelde "Quick Scan RO". Deze wijze van werken is efficiënt en kostenbesparend. De volgende aspecten maken onderdeel uit van de Quick Scan RO: geluid (weg, rail, industrie); luchtkwaliteit; geur; bodemkwaliteit; trillingen; externe veiligheid; kabels en leidingen; flora en fauna; archeologie; waterhuishouding; verkeerslawaai; windhinder; schaduwwerking; daglichttoetreding. Daarbij worden de aspecten flora- en fauna en archeologie uitbesteed aan derden.