Start The Grace Den Haag

08-07-2022

Met The Grace gaat Den Haag verder de hoogte in. Afgelopen week is de gemeenteraad in Den Haag akkoord gegaan met de bouw van het nieuwe hoogste gebouw van Den Haag. The Grace bestaat uit twee torens van 150 en 180 meter hoog, die plaats bieden aan ruim 1400 huurwoningen. Een geweldige toevoeging aan de Haagse woningmarkt!

Peutz is al geruime tijd betrokken bij de ontwikkeling van The Grace; van de ruimtelijke onderbouwing, de technische onderzoeken tot de milieueffectrapportage. Uiteraard kent hoogbouw de nodige uitdagingen en met gedegen onderzoek, waarbij gemeten en gerekend is aan omgevingsaspecten, zoals trillingen, geluid, bezonning en wind, is de impact op de fysieke leefomgeving in beeld gebracht en geoptimaliseerd. De bedoeling is dat nog dit jaar wordt begonnen met de bouw. The Grace zou in 2025 klaar moeten zijn. Voor ons een fantastisch project om aan mee te werken.