Stikstofchaos duurt voort: streep door bouwvrijstelling en 22 november (weer) nieuwe AERIUS

04-11-2022

Woensdag 2 november heeft de Raad van State - niet geheel onverwacht – een streep gezet door de zogenaamde ‘bouwvrijstelling’. Dit betekent dat vanaf nu ook de stikstofdepositie in de aanleg/bouwfase van een project of initiatief weer uitgerekend moet worden met AERIUS Calculator. Bij veel projecten hebben wij al voorgesorteerd op deze uitspraak, desalniettemin zullen de komende tijd weer veel nieuwe AERIUS-berekeningen uitgevoerd moeten worden voor de aanleg-/ en bouwfase van een project of initiatief.

 

AERIUS Calculator

Relevant hierbij is ook dat op 22 november a.s. de nieuwe versie van AERIUS Calculator (versie 2022) beschikbaar komt. Na de actualisatie zal voor initiatiefnemers de uitkomst van de berekeningen mogelijk anders zijn dan wanneer er voor die datum gerekend wordt.

Lopende procedures versus nieuwe aanvragen

Voor projecten met een onherroepelijke natuurvergunning heeft dit geen gevolgen. Voor lopende procedures moet door deze wijziging sowieso een nieuwe berekening uitgevoerd worden, zowel voor de bouwfase als de gebruiksfase van het project of initiatief. Deze nieuwe berekening geeft mogelijk andere resultaten.

Natuurvergunning of bouwvergunning?

Voor nieuwe aanvragen kan het verstandig zijn om op de nieuwe versie van AERIUS Calculator te wachten. Wanneer een project reeds over een onherroepelijke bouwvergunning beschikt, maar geen natuurvergunning, kan het gewenst zijn om een AERIUS berekening uit te voeren. Als uit deze berekening volgt dat er sprake is van een toename van de stikstofdepositie zal een natuurvergunning aangevraagd moeten worden. Dit kan de nodige consequenties hebben voor reeds omgevingsvergunde bouwprojecten.

Advies en ondersteuning

Wij hebben alle kennis en ervaring in huis om AERIUS berekeningen uit te voeren en de stikstofdepositie en daarmee de risico's voor uw initiatief in beeld te brengen. Ook indien vervolgstappen nodig zijn, kunnen wij u adviseren en ondersteunen.