Wiek van windmolen valt op snelweg A6

28-05-2009
Op 27 mei 2009 is een blad van een windmolen op de afrit en een deel van de snelweg A6 terecht gekomen. Hierbij zijn gelukkig geen gewonden gevallen. De oorzaak is nog niet bekend, mogelijk is een verzwakking van de constructie opgetreden door blikseminslag tijdens het noodweer van maandagnacht. Onder andere door het RIVM is onderzoek gedaan naar de risico's van het afbreken van een blad, waarbij een blad kan worden weggeworpen. Afhankelijk van het type, vermogen, de diameter van het blad en de masthoogte kunnen risicocontouren worden bepaald rondom een windmolen. Het betreft echter geen officiële regelgeving. Zo is er ook een Handboek risicozonering windturbines, opgesteld in opdracht van SenterNovem, waaraan onder andere het ministerie van VROM heeft meegewerkt. Peutz heeft voor diverse projecten onderzoek verricht naar de risico's van windturbines en windmolenparken nabij bijvoorbeeld een industrieterrein voor zware industrie. Ook bij de aanleg van gasleidingen wordt gekeken naar de zogenaamde werpafstand van een windmolen(blad), de inslagdiepte die dit kan veroorzaken en de eventuele maatregelen die hierdoor getroffen dienen te worden. In de risicobepaling die tot op heden beschikbaar is zitten de risico's van blikseminslag niet verwerkt. Of dit naar aanleiding van het incident van dinsdag 27 mei gaat veranderen, moet afgewacht worden.