Wind Turbine Noise 2017

09-05-2017

Van 2 t/m 5 mei 2017 vond het 7e internationale congres over windturbinegeluid plaats in De Doelen te Rotterdam. Het congres werd bijgewoond door een zeer internationaal gezelschap waar adviesbureaus, universiteiten, fabrikanten en beleidsmedewerkers uit onder andere Nieuw Zeeland, Australië, Japan, Canada, USA en Europa vertegenwoordigd waren. 

Tijdens deze vier dagen is een breed scala aan onderwerpen aan bod gekomen zoals onderzoek naar geluidproductie en maatregelen, overdrachtsmodellen, laag frequent geluid en hinderbeleving.

Peutz heeft tijdens het congres een drietal lezingen gegeven die zeer goed zijn ontvangen. De papers horende bij deze presentaties zijn hier te vinden:
Paper Eugène de Beer
Paper Leon Eilders
Paper Wim van der Maarl

Meer informatie en het complete congresprogramma vindt u hier.

De meest recente uitgave van het blad Geluid (jaargang 40, nummer 2, april 2017) betreft een themanummer over windturbinegeluid. Ook hiervoor heeft Peutz een relevante bijdrage geleverd. Het artikel “Windturbinegeluid: meten of rekenen?” is tevens hier te lezen.

Contactpersoon: e.debeer [at] peutz.nl (subject: Wind%20Turbine%20Noise) (Eugène de Beer), w.vandermaarl [at] peutz.nl (subject: Wind%20Turbine%20Noise) (Wim van der Maarl), l.eilders [at] peutz.nl (subject: Wind%20Turbine%20Noise) (Leon Eilders)