Windmolens op zee: geluid onder water

14-11-2013

Windmolens op zee worden steeds belangrijker voor duurzame energieproductie. Bij het aanbrengen van de fundaties voor windturbines wordt vaak in de zeebodem geheid. De afgelopen jaren is de regelgeving rondom onderwatergeluid toegenomen. Peutz participeert in de ontwikkeling van geluidreducerende maatregelen.

Op zoek naar geschikte locaties

Windenergie op zee kan een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstelling van de Nederlandse overheid om 16% van onze energie duurzaam op te wekken. Deze doelstelling is afgeleid van Europese regels omtrent het opwekken van duurzame energie in 2020. De overheid wil daarom op zee ruimte bieden voor 6.000 MW aan windenergie en zoekt naarstig naar geschikte locaties voor windmolenparken in de Noordzee.

Regels voor onderwatergeluid

Bij het aanbrengen van de fundaties voor windturbines wordt vaak in de zeebodem geheid. Daarmee wordt een goede en stabiele fundatie voor de windturbines verkregen. Bij het heien kunnen echter verstorende geluidniveaus onder water ontstaan. De geluiduitbreiding onder water is zeer complex, en wordt door veel factoren beïnvloed. De verschillende internationale overheden hebben in de afgelopen jaren de risico's vanwege onderwatergeluid in kaart gebracht, en dat heeft tot regelgeving hieromtrent geleid. Overigens verschilt de regelgeving in de Europese landen onderling sterk.

Onderzoek naar geluidreductie

De ontwikkelende partijen in de offshore windenergie sector, aannemers en toezichthouders stuwen de ontwikkeling van geluidreducerende maatregelen sterk op. Peutz participeert in deze ontwikkelingen en verricht onderwatergeluid metingen met behulp van zogenaamde hydrofoons, dat zijn microfoons die geschikt zijn om onder water metingen te verrichten. Peutz onder zee dus!