Aanvullingsregeling geluid - ter consultatie

09-06-2020

Sinds gisteren ligt de Aanvullingsregeling geluid voor een periode van 6 weken ter consultatie. Met deze Aanvullingsregeling geluid (Areg) wordt het aanvullingsspoor geluid binnen de Omgevingswet gecomplementeerd. Samen met de Aanvullingswet geluid en het Aanvullingsbesluit geluid is de hele nieuwe systematiek voor geluid onder de Omgevingswet bekend. Iederen kan nu zijn zienswijze kenbaar maken ten aanzien van deze Aanvullingsregeling.

 

 

Klik hier voor inzage: http://www.internetconsultatie.nl/aanvullingsregeling_geluid_omgevingswet

De Aanvullingsregeling geluid
Voor de Omgevingswet is een nieuwe beoordelingssystematiek voor geluid ontwikkeld om de onbeheerste groei van geluid tegen te gaan, hoge geluidbelastingen te reduceren en bronbeleid te bevorderen. Een dergelijk nieuw beoordelingsstelsel heeft nieuwe geactualiseerde reken- en meetregels nodig. In de Aanvullingsregeling geluid zijn al deze nieuwe reken- en meetmethoden voor geluid opgenomen. Zo wordt in deze regeling onder andere aangegeven hoe een geluidaandachtsgebied moet worden bepaald, het geluid op referentiepunt moet worden berekend etc. Ook de wijzen waarop het geluid van wegen, spoor en industrie moet worden berekend, opgenomen in RMG 2012, zijn geactualiseerd en aangepast aan de nieuwe systematiek en vormen een belangrijk onderdeel van deze Aanvullingsregeling geluid.

Bijdragen Peutz
Peutz heeft in opdracht van het Ministerie I&W de technische uitwerking van deze Aanvullingsregeling verzorgd. Daarnaast heeft Peutz in opdracht van het RIVM de Handleiding meten en rekenen industrielawaai herschreven zodat deze ook geschikt is voor de nieuwe beoordelingssystematiek binnen de Omgevingswet. Wij zijn benieuwd wat Nederland vindt van deze nieuwe Aanvullingsregeling geluid.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met onze adviseur Eugène de Beer. Zijn contactgegevens vindt u rechtsboven in de hoek van deze pagina.