Blootstelling aan dieselmotoremissies mogelijk nog schadelijker

18-12-2015

Blootgesteld worden aan de uitstoot van dieselmotoremissies (DME) is niet gezond. Uit een recent verrichte evaluatie blijkt dat de gezondheidsrisico’s ten gevolge van blootstelling aan DME waarschijnlijk nog groter zijn dan tot nu werd aangenomen.De inzetbaarheid van dieselmotoren is groot vanwege hun grote vermogen, rendement en bedrijfszekerheid, denk daarbij aan vrachtwagens, kranen, shovel, aggregaten e.d.

Werkgevers zijn verplicht de blootstelling aan DME te voorkomen als dit technisch mogelijk is. Anders moet de blootstelling zo veel mogelijk worden beperkt. Voor de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moeten werkgevers ook de blootstelling aan DME beoordelen. Dit kan door berekening en/of door metingen.

Er zijn nog geen wettelijke grenswaarden. De Gezondheidsraad is wel bezig met het opstellen van een streefwaarde. Zolang er geen wettelijke grenswaarde is, is de werkgever verplicht deze zelf vast te stellen op een zo laag mogelijk niveau.

Mogelijke maatregelen ter reductie van de blootstelling aan DME zijn:

Gebruik indien mogelijk elektromotoren en/of motoren op gas of benzine; Verminder de uitstoot van het materieel door het toepassen van roetfilters; Zorg voor afzuiging bij de bron; Verminder de concentratie van uitlaatgassen door efficiënte ruimte-ventilatie.

Peutz voert metingen en berekeningen uit om de blootstelling aan DME te bepalen. Op basis van het onderzoek naar de blootstelling volgt eventueel een maatregelonderzoek waarbij de Arbeidshygiënische Strategie wordt gevolgd.

Peutz combineert een brede deskundigheid met een specialistische diepgang. U krijgt altijd een goed onderbouwd advies op maat.

Contactpersoon: p.vanvugt [at] peutz.nl (subject: Dieselmotoremissies) (Paul van Vugt)