Een ander geluid in coronatijd

08-06-2020

Sinds half maart is ons omgevingsgeluid door de 'coronamaatregelen' veranderd: minder vliegtuigen, minder verkeer, minder treinen en minder activiteiten op straat. Geluiden uit de natuur krijgen daardoor meer de ruimte. Peutz meet op diverse locaties in Nederland volcontinu het geluidniveau. Wij hebben een korte analyse gemaakt van de invloed van deze veranderingen op het omgevingsgeluid voor een paar specifieke locaties in Nederland: in de stad, nabij een snelweg en in het buitengebied. Uit deze analyse blijkt dat het geluidniveau aan het begin van de ingestelde maatregelen aanzienlijk is gereduceerd tot circa 7 dB. Naarmate de periode van maatregelen vorderde (en geleidelijk aan enige versoepeling plaatsvond) is het verschil in omgevingsgeluid ten opzichte van de situatie vóór de maatregelen kleiner geworden, maar nog altijd significant lager dan in dezelfde periode in 2019.

In onderstaande figuur is voor de onderzochte locaties (in de stad en nabij een snelweg) het verschil in 24 uur gemiddelde geluidniveau gegeven voor de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

Geluidsniveau verschil 2019/2020

Figuur 1

Uit figuur 1 blijkt dat direct na het treffen van de corona maatregelen de afname van het geluidniveau het grootst was.

Met name stedelijke omgeving en nabij snelweg wordt stiller
In de stedelijke omgeving en nabij de snelweg is een duidelijkere afhankelijkheid van de coronamaatregelen zichtbaar. Gemiddeld is het geluid in stad en nabij een snelweg circa 3 dB stiller geworden in de periode met corona maatregelen. In het buitengebied is dit verschil (ondanks enkele uitschieters) kleiner. In figuur 2 is het verschil in 24 uur gemiddelde geluidniveau gegeven voor de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019 voor een buitengebied locatie.

Figuur 2

Figuur 2

In het buitengebied zien we de trend van afname niet zo duidelijk terug. Wat opvalt is dat het geluidniveau in het buitengebied zeer grillig is en op bepaalde momenten (sterk) toeneemt. Deze toename wordt veroorzaakt door het geluid van vogels en lijkt geheel onafhankelijk van corona maatregelen. Een dergelijke toename van het geluid zal veelal niet als storend worden ervaren; in het algemeen worden geluiden afkomstig uit de natuur als positief ervaren.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Bureau Peutz verricht geluidmonitoring (langeduurmetingen) in diverse situaties zoals bij muziekevenementen, bouwwerkzaamheden, vastleggen nulsituaties, maar ook bij geluidklachten of inzicht in hoeverre een bedrijf in de praktijk voldoet aan zijn geluidgrenswaarden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs, die u rechtsboven in de hoek van de pagina vindt.