Toekenning landelijke MIT R&D AI: hybride AI-gedreven dynamische geluidkaarten voor de gebouwde omgeving

02-09-2022

De laatste jaren heeft Peutz voor meerdere expertisegebieden toepassingen van artificiële intelligentie en machine learning ontwikkeld om de adviesdiensten te ondersteunen. Twee van deze ontwikkelingen zijn Noise Emission Mapping (NEM) en geautomatiseerde analyse van geluid- en trillingmonitoringdata. Dit zijn hybride systemen die AI en fysische modellen combineren en die het mogelijk maken om grote hoeveelheden monitoringdata in meer detail te duiden. Hierdoor wordt er meer informatie uit de data verkregen en ontstaat er een beter handelingsperspectief.

Dynamische geluidkaarten

Deze ontwikkeling krijgt met de toekenning van een subsidie binnen de landelijke call MIT R&D AI een goede boost. Samen met consortiumpartners Munisense B.V. en Embedded Acoustics gaat Peutz zich, startende september 2022, gedurende twee jaar richten op de ontwikkeling van dynamische geluidkaarten in de gebouwde omgeving.

Gedetailleerd beeld geluidemissie

Met de toenemende verdichting van de gebouwde omgeving ontstaat er een spanningsveld tussen de economische aspecten van bebouwing en industriële activiteiten enerzijds en de gezondheidsrisico's die de geassocieerde geluidemissie met zich meebrengt anderzijds. Met dynamische geluidkaarten wordt een gedetailleerd beeld, zowel in tijd als plaats, van de geluidemissie in een gebouwde omgeving verkregen. Hiermee kunnen afwegingen voor beleidskeuzes met betrekking tot wonen en werken beter worden onderbouwd. Ook speelt deze ontwikkeling in op de betrokkenheid van burgers binnen de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2023 van kracht moet worden. Voor de betrokkenheid hebben burgers meer informatie nodig dan jaargemiddelde niveaus alleen, en is een dynamisch, ruimtelijk beeld onontbeerlijk.

Geluid, trillingen en electromagnetische straling

De opzet in het R&D project is zo dat de ontwikkeling van dynamische kaarten zich allereerst richt op geluid, maar met het voornemen om hierin ook trillingen, luchtkwaliteit en elektromagnetische straling te verwerken. Een doel op langere tijdschaal is om met de dynamische omgevingskaarten, in relatie tot datastromen met betrekking tot veiligheid, duurzaamheid en gezondheid, een predictive twin model van stedelijke omgevingen te ontwikkelen, om zo beleidskeuzes op korte, middellange en lange termijn optimaal te ondersteunen.

Wilt u meer weten over dynamische geluidskaarten en dit AI R&D-project, en wat wij hiermee voor u kunnen betekenen, neem contact op met onze adviseurs.