Stage bij Peutz - Jesper Priester

Jesper

Naam: Jesper Priester
Studie: Bouwkunde aan de HZ University of Applied Sciences te Middelburg (hoofdvestiging is in Vlissingen)

Waarom koos je voor een stage bij Peutz?

Omdat Peutz verschillende soorten eigen laboratoria heeft. Hierdoor kan je los van de theorie ervaren wat iets doet. Je kan ervaren hoe iets werkt en gevoel bij de theorie opbouwen. Hierdoor is het voor mij een stuk eenvoudiger om theorie eigen te maken dan wanneer je alleen de formules en simulaties hebt. Daarnaast wilde ik ervaren hoe het is bij een adviesbureau waar de werksfeer anders is dan bij bijvoorbeeld een overheidsorganisatie. Ook wilde ik ervaren hoe het is om in een bedrijf stage te lopen met een grotere omvang.

Welke opdracht heb je gekregen bij Peutz?

Het valideren van verkleinde zwarte bollen om via berekeningen uit te komen op stralingstemperatuur. Daar vanuit wordt samen met de luchttemperatuur de operatieve temperatuur berekend ten behoeve van thermisch comfort. Verkleinde bollen hebben een korte stabilisatietijd; kleinere bollen hebben minder massa dus hebben ze minder tijd nodig om de veranderde ruimtetemperatuur aan te nemen. Hierdoor zijn ze eerder bruikbaar en mogelijk te gebruiken voor duurmetingen. Duurmetingen zijn momenteel niet mogelijk doordat de zwarte bollen te langzaam reageren op temperatuurschommelingen en daardoor niet nauwkeurig genoeg.

Hoe heb je de begeleiding bij Peutz ervaren?

Dat de nadruk ligt op je stage en vervolgens pas het bedrijfsbelang. Er is voldoende ruimte voor het uitvoeren van 'schoolse activiteiten'. Hiermee bedoel ik de activiteiten die je verplicht van uit school moet doen zoals rapportages en het geven en ontvangen van feedback; daar is voldoende ruimte voor tijdens de kantooruren.

Waarom is Peutz volgens jou een geschikt bedrijf om stage te lopen?

Omdat er veel kennis over de verschillende expertises in huis is gecombineerd met eigen laboratoria. Je kan als geïnteresseerde stagiair hier veel kennis op doen. Daarnaast is er buiten de kantooruren via de personeelsvereniging ruimte voor gezelligheid.

Heb je tot slot nog een goed advies voor nieuwe stagiairs?

Om hier te slagen heb je veel zelfstandigheid nodig. De mogelijkheid tot het stellen van vragen is er zeker en je wordt voldoende geholpen. Desondanks blijft het aan jezelf om daar mee aan de slag te gaan. Daarom is het ook zaak door te zetten wanneer je even geen begeleiding hebt.