Canisius College

foto
Peutz

Begin 2016 is de nieuwbouw/renovatie van het Canisius College te Nijmegen (ca. 9.500 m2) opgeleverd. Het bestaande monumentale deel aan de Berg en Dalseweg is gerenoveerd en erachter is nieuwbouw gerealiseerd.

Thermische isolatie bestaande deel

Om te voldoen aan de ambitie van de school om een energiezuinige en gezonde school te krijgen, is ervoor gekozen de verblijfsruimten in het bestaande deel na te isoleren en de verkeersruimten in de oude staat te handhaven. De ramen zijn, daar waar toegestaan, vervangen door renovatiekozijnen voorzien van HR++ beglazing. Aangezien een deel van de gevels onder monumentenzorg valt, is hier een oplossing met voorzetramen of monumentenglas in bestaande kozijnen gekozen om zo het gevelbeeld niet aan te tasten.

Ruimteakoestiek

De aula is het hart van de school waar allerlei activiteiten plaatsvinden. Speciale aandacht is besteed aan de ruimteakoestiek van deze ruimte. De harde, gebogen wand achter het podium is diffuserend uitgevoerd om hinderlijke geluidconcentraties te voorkomen. Het plafond is deels voorzien van absorptie en deels van een akoestisch harde afwerking ten behoeve van de natuurlijke spraakverstaanbaarheid. Vlakbij de aula bevindt zich het muzieklokaal met twee studio's. Deze ruimten zijn voorzien van plafond- en wandabsorptie en ook in de lokalen zijn voorzieningen geselecteerd om een rustige akoestiek na te streven zodat optimaal les gegeven kan worden.

Opdrachtgever
Scholengroep Rijk van Nijmegen / Haskoning DHV
Stad
Nijmegen
Land
Nederland