CBM Gebouw Achmea

In augustus 2006 heeft Centraal Beheer Achmea bekendgemaakt het kantoor in het centrum van Apeldoorn te gaan verlaten, wegens de werk- en uitbreidingsbeperkingen van het pand. De medewerkers verhuizen naar het hoofdkantoor van het bedrijf, dat staat in Apeldoorn Zuid (de wijk Malkenschoten). Dit is het zogeheten Atriumgebouw, ontworpen door Jan Peters. Deze vestiging wordt mede door de genoemde verhuizing flink uitgebreid met nieuwe gebouwen, waardoor de Achmea Campus ontstaat en het aantal werknemers toeneemt van 1800 naar 4800. Het Atriumgebouw (ook wel CBM gebouw genoemd) wordt volledig gerevitaliseerd.

Voor de nieuwbouw op het terrein wordt een centrale warmte- en koudeopwekking gerealiseerd (WKO-systeem). Het CBM gebouw wordt op dit systeem aangesloten. Daarnaast worden alle overige installaties vervangen en ge-update. Aangezien er in de nieuwbouw een groot vergadercomplex op het terrein is gerealiseerd, worden de vergaderruimten in het CBM gebouw verbouwd tot kantoorruimten. Daarmee wordt de volledige 26.500 m² ingezet als kantoorruimten.

Bijdrage van Peutz

In de VO-fase is door Peutz een verkennende energiestudie uitgevoerd in de vorm van een EPA maatwerk advies. Hierbij zijn onder meer de mogelijkheden onderzocht om het energielabel 2 labelklassen te kunnen verhogen. Dit heeft geresulteerd in enkele zogeheten maatregelpakketten opgebouwd uit bouwkundige en installatietechnische voorzieningen. In de DO-fase is het gekozen gebouw- en installatieconcept verder uitgewerkt. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een Energielabel A (voorheen D), waarmee het ambitieniveau is gerealiseerd.

Het gebouw kenmerkt zich door een gebouwhoog atrium dat de vier kwadranten van het gebouw in het midden door een kruisvorm in de plattegrond scheidt. Door Peutz is een brandveiligheidscan uitgevoerd naar de bestaande situatie, waarin de bestaande brandscheidingen en andere brandveiligheidsvoorzieningen zijn gecontroleerd. Ook is het nieuwe ontwerp getoetst op deze aspecten. Bij oplevering heeft tevens een inspectie van de renovatie plaatsgevonden.

Opdrachtgever
Achmea Huisvesting B.V.
Stad
Apeldoorn
Land
Nederland