Datacenter Rabobank Nederland

Rabobank Nederland heeft middels een gefaseerde aanpak de capaciteit van het computercentrum van de vestiging aan De Maas 11 te Best in fasen significant uitgebreid naar twee complete computerzalen (datacenters) van 3.000 m2 met serverkasten e.d. Voor de voorgenomen uitbreidingen was reeds de benodigde gebouwcapaciteit beschikbaar, echter er hebben diverse interne verplaatsingen plaatsgevonden en is het voormalige magazijn omgebouwd tot een volledig techniekgebouw (eveneens ca. 3.000 m2).

Bijdrage van Peutz

In opdracht van Rabobank Nederland is Peutz gedurende ca. 5 jaar betrokken geweest bij het ontwerp en de uitvoering van de werkzaamheden. Gedurende dit traject zijn diverse aspecten aan de orde geweest en door Peutz in overleg met Rabobank Nederland en overige deelnemende adviseurs, constructeur e.d. beschouwd.

Hierbij valt o.a. te denken aan alle bijbehorende zaken als overleg met de gemeente inzake (milieu)vergunningen, het namens Rabobank verrichten van meldingen in het kader van de Wet milieubeheer, nagaan van de invloed van het van kracht geworden Activiteitenbesluit, beschouwing van de inpandige akoestiek (Arbo), beschouwing van het geluid naar de omgeving (Wet milieubeheer, koelunits), beschouwing van relevante trillingen bij specifieke installaties zoals noodstroomaggregaten (NSA’s), roterende no-breaks (RNB’s) en pompen, dimensionering en ontwerp van trillingdempers en opstortingen onder deze installaties, beschouwing van de afvoer van rookgassen van deze installaties, beschouwing (o.a. middels CFD-berekeningen) van mogelijk optredende kortsluiteffecten tussen warme uitgeblazen ruimtelucht/rookgassen en aan te zuigen koele lucht voor de koelunits, beschouwing van de emissies van stikstofdioxide en fijn stof van de inrichting, optimalisatie verwarming, koeling (koelwaterleiding onder de computervloer) en luchtbehandeling, en vele andere zaken.

Opdrachtgever
Rabobank Nederland Best
Stad
Best
Land
Nederland