Monitoring nestgeluid van zeeschepen met behulp van artificial Intelligence

15-12-2022

Na een intensieve tenderfase tekende collega Koen van der Nat op 7 december het contract voor het monitoren van nestgeluid van zeeschepen in de Rotterdamse haven. Nestgeluid is het geluid van draaiende motoren voor stroomopwekking op de schepen die zijn afgemeerd aan een kade. Het monitoringsproject bestaat uit twee jaar lang op diverse locaties in de Rotterdamse haven het geluidvermogen van vele honderden zeeschepen in de praktijk vaststellen.

Hiervoor heeft Peutz een innovatief monitoringssysteem ontwikkeld waarbij de vaststelling van geluidvermogens grotendeels geautomatiseerd met behulp van Artificial Intelligence plaatsvindt. Dit project vindt plaats in opdracht van de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 

Nestgeluid