De Hallen

In de voormalige tramremise De Hallen in Amsterdam-West aan het Bellamyplein is met behoud van monumentale eigenschappen van de gebouwen een volledig nieuwe invulling gerealiseerd. De oude tramremise is getransformeerd naar een centrum voor mode, media, cultuur en ambachten.

Het betreft daarbij de volgende functies, grotendeels als nieuwe invulling c.q. verbouwing van de bestaande hallen: ondergrondse parkeergarage, bioscoop met 5 zalen, theater met toneeltoren, grand café, restaurant, jazzcafé, muziektheater, museum, hotel, bibliotheek, kantoorruimten en voetgangersgebied. Het totaal betreft ca. 15.000 m2 bvo.

Het project is volledig omsloten door bestaande en nieuw geplande woonbebouwing.

Bijdrage van Peutz

Peutz heeft gedurende het gehele traject tot en met realisatie geadviseerd inzake akoestische, bouwfysische en brandtechnische aspecten. Behoud van het monumentale uiterlijk en karakteristiek was daarbij een leidend uitgangspunt. Vanuit duurzaamheid zijn door Peutz behalve EPC-berekeningen ook GreenCalc toetsen en GPR toetsen uitgevoerd. Het complex is voorzien van WKO met vloerverwarming en vloerkoeling en van zonreflecterende beglazing met gelaagd glas ten behoeve van de geluidwering.

Om in de gerenoveerde gebouwen de energieverliezen te beperken is er na zorgvuldig bouwfysisch onderzoek van de gevel voor gekozen de massieve buitengevels aan de binnenzijde na te isoleren door middel van voorzetwanden en te voorzien van geïsoleerde beglazing in nieuwe kozijnen. Tevens is de buitenzijde van het bestaande metselwerk zoveel mogelijk in de oude staat hersteld. De akoestische afwerking is geïntegreerd onder het bestaande dak.

Gezien de stedenbouwkundige ligging in een door woningen omsloten binnenterrein is bij het ontwerp en de uitvoering aandacht besteed aan beperking van de geluidbelasting naar de woonomgeving, waarbij de benodigde geluidwerende voorzieningen aan de gevels (ramen) en daken zijn gedimensioneerd uitgaande van het monumentale karakter en zoveel mogelijk zijn geïntegreerd zonder vorm en aanzicht van het dak te veranderen. In verband met multifunctionaliteit en toekomstwaarde is voor de voorzieningen daarbij uitgegaan van de hoogste maatgevende interne geluidbelasting.

De brandveiligheidsadviezen betreffen o.a. de ontvluchting, opvangcapaciteit- en loopafstanden en indeling brandcompartimenten. Het gehele complex is voorzien van een sprinklerinstallatie teneinde de brandwerendheidseisen aan de hoofddraagconstructie met 30 minuten te reduceren en daarmee de originele stelen spantconstructies en kolommen in het zicht te kunnen houden.

Opdrachtgever
Burgfonds
Stad
Amsterdam
Land
Nederland