De Kortenaer

foto
Bart van Hoek Architectuurfotografie

Aan de Kortenaerkade te Den Haag zijn in het voormalige kantoorgebouw "De Kortenaer" met een totaal oppervlak van 15.000 m² appartementen en stadswoningen gehuisvest. Het gebouwdeel aan de Kortenaerkade bestaat uit 11 bouwlagen, te weten kelder t/m 9e verdieping waarbij ter hoogte van de begane grond eveneens een ruimte (500 m²) is gerealiseerd ten behoeve van winkel/horeca. De achterliggende gebouwdelen (paviljoens) aan de Anna Paulownastraat en De Ruyterstraat bestaan uit 4 bouwlagen, te weten kelder t/m 3e verdieping. Ter hoogte van het 'binnenterrein' is een stallingsgarage gerealiseerd bestaande uit 2 lagen.

Het project omvat :

  • 145 luxe appartementen;
  • 4 stadswoningen;
  • 4 penthouses voor de vrije verkoop;
  • stallingsgarage met 100 parkeerplaatsen.

Het project kenmerkt zich door het hoge ambitieniveau op zowel de bouwfysische- als akoestische aspecten.

Bijdrage van Peutz

Vanaf het begin van het ontwerpproces tot aan de oplevering is Peutz als integraal adviseur bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid bij het project betrokken geweest. Zo is ten behoeve van het nieuw op te stellen bestemmingsplan (van kantoorfunctie naar woonfunctie) een akoestisch onderzoek inzake de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer bepaald. Hierbij zijn eveneens de randvoorwaarden opgesteld waaraan de geluidreducerende voorzieningen (zoals aan het gebouw bevestigde geluidschermen en optimale indeling van appartementen) dienen te voldoen, opdat voldaan wordt aan het geluidbeleid van de Gemeente Den Haag.

Daarnaast is voor het gebouw het brandveiligheidsconcept opgesteld en zijn diverse onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot de aspecten ruimteakoestiek, geluidwering gevel, daglicht, zwevende dekvloeren. De uitdaging lag in het optimaal integreren van de geluidschermen in het ontwerp zowel esthetisch als qua gebruik. Een andere uitdaging was het realiseren van het hoge ambitieniveau in de bestaande gebouwen, zoals de zeer hoge luchtgeluidisolatie tussen de appartementen.

Opdrachtgever
Provast
Stad
Den Haag
Land
Nederland