Facet

foto
Rob Hoekstra

Nieuwbouw van een markant kantoor pal naast de A2 aan de rand van Utrecht ten behoeve van de huisvesting van een medische groothandel. Het gebouw dient tevens als geluidswal voor de achterliggende woonwijk.

Wat adviseerden wij?

Zo dicht op de snelweg bouwen levert een uitdaging op ten aanzien van luchtkwaliteit en geluid. Wij onderzochten op welke wijze een comfortabel binnenklimaat gerealiseerd kon worden. Hier is sprake van hoge geluidbelastingen, een wens om  interne geluidniveaus beperkt te houden en dat in combinatie met een niet alledaags gevelontwerp. Wij hebben de noodzakelijke geluidwering van de gevels bepaald en aangegeven op welke wijze deze gerealiseerd kunnen worden. Ook adviseerden wij over  interne geluidisolatie en ruimteakoestiek.

Omdat de  gevels aan de snelweg volledig uit glas bestaan stelden wij flinke eisen aan het glaspakket. Om omloopgeluid tussen de verdiepingen via de relatief lichte gevels te beperken zijn maatregelen genomen door onder meer de stalen regels van deze glasgevels te ontdreunen. Tijdens de opleveringsfase controleerden wij of de geadviseerde wand- en plafondopbouwen op een juiste manier waren uitgevoerd en of aan de vereiste geluidisolaties werd voldaan. Met betrekking tot de ruimteakoestiek kunnen het atrium en het auditorium als bijzonder worden gekenschetst, waarbij met name het auditorium gelegen onder het lichte dak en grenzend aan een technische ruimte, een uitdaging vormde.

Opdrachtgever
INGrealestate
Stad
Utrecht
Land
Nederland