Geluidschermen "Bite the Dust" en "Ballenbak"

foto
Peutz

Rijkswaterstaat doet binnen het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit (IPL) onderzoek naar de invloed van geluidschermen op de luchtkwaliteit nabij rijkswegen. Uit onderzoek is gebleken dat geluidschermen een positieve bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de omgeving van (rijks)wegen. In opdracht van DLA+ landscape architects BV uit Groesbeek, de bedenker en ontwikkelaar van de luchtzuiverende geluidschermen “Bite the Dust” (foto prototype zie boven) en “Ballenbak” (zie onder), is in het kader van het IPL onderzoek gedaan naar de luchtzuiverende werking van 2 prototypes van deze mogelijk nieuw te ontwikkelen geluidschermen.

 

Luchtkwaliteit

De mate waarin zowel “Bite the Dust” als “Ballenbak” een bijdrage aan de luchtkwaliteit kan leveren is afhankelijk van veel factoren. Onderhavige pilotprojecten dienden meer inzicht te geven in de mogelijkheden om de ontworpen schermen langs rijkswegen in te zetten voor de verbetering van de lokale luchtkwaliteit.

Het doel van het pilotprojecten was om op basis van een indicatieve (luchtkwaliteit)meting aan een 1:1 proefopstelling het effect van de ontworpen schermen op de fijnstof- en stikstofdioxideconcentraties te bepalen. Tijdens de metingen zijn naast de optredende stofconcentraties en stikstofdioxideconcentraties ook de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid bepaald. Het onderzoek heeft zich met name gericht op het opnemend vermogen van de binnenzijde van de schermen met betrekking tot verbetering van de luchtkwaliteit.
 

 

Proefopstelling geluidscherm "Ballenbak"

Geluidscherm prototype "Ballenbak"

Opdrachtgever
DLA+ landscape architects BV
Stad
Groesbeek
Land
Nederland