Lichtervoorziening IJ-Palen

foto
Peutz

Bij de Lichtervoorziening IJ-Palen in Velsen-Noord (bij IJmuiden) wordt bulkmateriaal overgeslagen van zeeschepen naar (kleinere) binnenvaartschepen. Voor dit zogenaamde lichteren wordt gebruik gemaakt van een viertal drijvende kranen met een overslagcapaciteit van 750 tot 1.500 ton/uur. Vanwege de geluidemissie konden deze kranen in eerste instantie niet volledig op de gewenste overslagcapaciteit worden ingezet.

Uitgebreid akoestisch maatregelenonderzoek

Naar aanleiding hiervan is in 2014/2015 een uitgebreid akoestisch maatregelenonderzoek verricht waarbij per kraan door middel van (bron) gerichte geluid- en trillingmetingen de meest relevante geluidbronnen zijn vastgesteld en een (BBT+)reductiedoelstelling is geformuleerd. In dit onderzoek is vervolgens per kraan een pakket aan benodigde akoestische maatregelen afgeleid.

Inmiddels zijn de maatregelen bij alle vier de kranen succesvol geïmplementeerd, waardoor deze kranen op de gewenste overslagcapaciteit kunnen worden ingezet bij de Lichtervoorziening IJ-Palen.

 

Opdrachtgever
Rietlanden Terminal B.V. en OBA Bulk Terminal Amsterdam
Stad
Velsen-Noord
Land
Nederland