Museum W.

foto
Arjen Schmit

Museum W is een museum voor cultuurhistorie en hedendaagse kunst in de stad Weert in de Nederlandse provincie Limburg. Het museum is in mei 2022 na een verbouwing en herinrichting heropend. Het pand is op basis van de nieuwe museumvisie gerenoveerd, gerestaureerd en ingericht naar een ontwerp van Maurice Mentjens. Zowel de collectiepresentatie als het tentoonstellingsprogramma hebben een vernieuwde, moderne insteek gekregen.

Peutz is betrokken als adviseur bouwfysica, akoestiek, en brandveiligheid. Specifieke uitdagingen binnen het project waren het verduurzamen van het gebouw met behoud van de monumentale waarde. Peutz heeft geadviseerd ten aanzien van het thermisch isoleren van de bestaande gevels, het ontwerp en de toepassing van achterzet-ramen, waarbij de bestaande monumentale ramen zijn behouden en het energiegebruik voor klimatisering van het gebouw significant wordt verlaagd. De zolderruimte fungeert na de renovatie als multifunctionele projectruimte voor educatie. In de bestaande toestand was dit een loze ruimte. In de ontwerpfase is gezien de hogere bezetting op de zolder het brandveiligheidsconcept gedetailleerd geanalyseerd en ontworpen met maximale aandacht voor veilige ontvluchting met behoud van het monumentale karakter van met name de trappenhuizen in de vluchtroutes.

W

Aan de achterzijde is een nieuwbouw uit houtskeletbouw gerealiseerd met een “koperen” gevelafwerking. Specifieke aandachtspunten waren de bouwkundige/bouwfysische detaillering van de aansluiting van de gevel en het dak van het nieuwe deel met het bestaande gebouw, zodanig dat het risico van bouwfysische fenomenen, inwendige condensatie, luchtlekkages, etc. in de toekomst worden voorkomen. In samenwerking met de architect Maurice Mentjens zijn bouwkundige aansluitingsdetails uitgewerkt.

w3

In de bestaande situatie waren significante vochtfenomenen/-problemen aanwezig in de kelder van het gebouw. Na renovatie fungeert de kelder als technische ruimte, hetgeen vereiste dat bestaande vochtproblemen moesten worden geremedieerd. Peutz heeft geadviseerd ten aanzien van de remediering van deze vochtproblemen, i.e. injecteren van de bestaande muren, aanbrengen van vochtbestendige (binnen)afwerking. Akoestische uitdagingen betreffen de ruimte-akoestiek in de verschillende ruimtes.

w

De oorspronkelijke binnenafwerking betreft harde materialen met veelal monumentale waarde die behouden moesten blijven. Enerzijds dienen museale ruimtes recht te doen aan de museale, rustige/kalme museum-sfeer, anderzijds was het de wens van de opdrachtgever dat er ook muziekvoorstellingen in bijvoorbeeld de Oude Raadzaal plaats kunnen vinden. Dit stelde specifieke eisen ten aanzien van de nagalmtijd en afwerkingsmaterialen in de verschillende ruimtes. Door Peutz is aan de hand van gedetailleerde akoestische berekeningen en rekenmodellen geadviseerd ten aanzien van de ruimte-akoestiek en binnenafwerking om een optimaal akoestisch comfort/omgeving te realiseren.

 

Opdrachtgever
Gemeente Weert
Stad
Weert
Land
Nederland