Nedschroef

Onderzoek is verricht naar de geuremissie van een schroevenfabriek in Helmond naar de woonomgeving, naar aanleiding van een aan de fabriek verleende milieuvergunning, waarin emissiegrenswaarden waren opgenomen. Het onderzoek diende ter adstructie van de noodzakelijke wijziging van de opgelegde voorschriften, en ter onderbouwing van te nemen geurreducerende maatregelen.

Opdrachtgever
Nedschroef Helmond B.V.
Stad
Helmond
Werkzaamheden
Onderzoek naar geuremissie.
Land
Nederland