Theater Sneek

In het najaar van 2012 is het nieuwe theater in het historische centrum van Sneek geopend. Het theater maakt onderdeel uit van het nieuwe Cultureel Kwartier Sneek waartoe ook het nieuwe Kunstencentrum Atrium en poppodium Bolwerk behoren. Het theatercomplex betreft grotendeels nieuwbouw met een gedeeltelijke renovatie.

Het theater bestaat uit drie verdiepingen en een toneeltoren, met in het souterrain de garderobe, de orkestbak en toiletten, op de begane grond de theaterzaal incl. podium, kleedkamers, vergaderruimten, werkplaatsen en de foyer, en op de verdiepingen de zaalbalkons, kleedkamers, kantoorruimten, lierenruimte en technische ruimten.

Plafondklankkaatsers

De theaterzaal heeft 600 zitplaatsen met één balkon, en heeft door zijn compacte vorm optimale zichtlijnen waarbij alle zitplaatsen binnen 20 m van de toneelopening liggen. De theaterzaal is akoestisch primair ontworpen op theatervoorstellingen met toneel en versterkte muziek, en is daartoe voorzien van verschillende plafondklankkaatsers en gedeeltelijke wandabsorptie. Om de nagalm van de toneeltoren voldoende te beperken is hierin de nodige plafond- en wandabsorptie toegepast. Ten behoeve van nagalmverlenging bij opera en klassieke muziek is de zaal voorzien van een elektronisch nagalmsysteem.

Daglicht in de toneeltoren

Het zaaldak is uitgevoerd als een zogenaamd groendak en er zijn verschillende patio's die in daglicht voorzien voor omringende vertrekken. Eén patio fungeert ook als een rookruimte voor bezoekers en één voor de kunstenaars. Het theater heeft verschillende duurzame toepassingen, daglicht in de toneeltoren, maximaal gebruik van natuurlijke ventilatie, ecologische materialen zoals bamboe. In het proces is de doelstelling geweest om het beoogde programma van functionele eisen en esthetische concept met verregaande optimalisaties te bereiken en daarbij de bouwkundige en installatietechnische oplossingen te behouden. De garderobe en toiletten bevinden zich op kelderniveau en zijn gemaakt in de voormalige kelder van het postkantoor, dat er vóór de bouw van het theater stond.

Eén gezamenlijk brandcompartiment

Gezien de nabijheid van de woonbebouwing is veel aandacht besteed aan de geluidisolatie naar de omgeving en is de gevel van de toneeltoren daartoe verzwaard uitgevoerd met voorzetramen en geluidisolerende raamluiken, waarbij de binnenzijde van de gevel bestaande uit kalkzandsteenblokken mede vanwege luchtdichtheidsaspecten geheel gestuct is. Ten aanzien van brandveiligheid is het gebouw opgedeeld in brandcompartimenten. Daarbij zijn de theaterzaal en toneeltoren, die tezamen groter dan 1000 m2 zijn, als één gezamenlijk brandcompartiment uitgevoerd zonder rookluiken of een brandscherm, waartoe een gelijkwaardig niveau van brandveiligheid is aangetoond middels een vuurlastberekening.

Tijdens de gehele ontwerpfase tot en met uitvoering is geadviseerd inzake akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid als onderaannemer van de installatieadviseur. In opdracht van de gemeente Sneek zijn diverse aanvullende advieswerkzaamheden uitgevoerd, zoals het opstellen van een programma van eisen voor het kunstmatige nagalmsysteem en diverse opleveringsmetingen.

Opdrachtgever
Gemeente Sneek via Valstar Simonis BV
Stad
Sneek
Land
Nederland