binnenklimaat

Depot Boijmans Van Beuningen

Het gebouw is een publiek toegankelijk kunstdepot in het centrum van Rotterdam. Het 15.000 m2 tellende gebouw heeft de vorm van een uitbuikende kom, die dankzij de kleine footprint oogt alsof die de grond niet raakt, met bovenin een overstek van 10 meter. De uitdaging was om het depot zo te ontwerpen dat het volledig zou worden opgenomen in het Museumpark. Door het, met 1.664 panelen van spiegelend glas, spiegelend te maken, is het een kunstwerk op zich geworden.

Hoofdkantoor Sabic

Het nieuwe hoofdkantoor van Sabic Europe te Sittard is zowel van buiten als van binnen een futuristisch kantoor. Het gebouw staat naast het Fortuna Stadion te Sittard. In het gebouw is een van de meest moderne flexibele werkkantoren gerealiseerd. Het interieur wordt gekenmerkt door een grote openheid waarbij zes werkverdiepingen in hoefijzervorm rondom een centraal atrium liggen.

Jongerencentrum Attak

In het uitgaanscentrum van Tilburg is voor Attak een multifunctioneel gebouw gerealiseerd, voornamelijk ten behoeve van het jongerenwerk in Tilburg. In het gebouw zijn ook ruimten als een café, koffiecorner, fitness- en dansruimte, multifunctionele ruimtes en activiteitenruimtes ondergebracht. Deze ruimtes kunnen ook verhuurd worden aan andere doelgroepen zoals 65-plussers.

AKN-Gebouw

Het samenwerkingsverband AKN is ontstaan in 1992 toen de AVRO, KRO en NCRV allen op NPO1 (destijds Nederland 1) uitzonden en daardoor in eenzelfde gebouw in Hilversum gevestigd werden. Sinds de fusies van omroepen legt de Stichting AKN zich alleen nog toe op het onderhoud en beheer van het AKN-Gebouw.

Scholingsboulevard

De Scholingsboulevard is gevestigd in Enschede, op twee locaties in twee nieuwe panden met een bijzondere architectuur. Drie onderwijsinstellingen (Het Stedelijk Lyceum, Bonhoeffer College en het ROC van Twente) vinden in de nieuwe vmbo/mbo-school hun onderdak (bedoeld voor 2600 leerlingen). Het door de school gehanteerde vernieuwende onderwijsconcept en een flexibele leeromgeving zijn een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp van de schoolgebouwen geweest.

Fioretti College

In het Fioretti College te Veghel zijn vmbo en praktijkonderwijs samen ondergebracht en daarnaast vinden er buiten schooltijden (sport)activiteiten door derden plaats. De afdeling praktijkonderwijs richt zich op leerlingen die moeite hebben met leren en op deze afdeling worden veel praktijkvakken gegeven.

Bijlmer Sportcentrum

Het Bijlmer Sportcentrum (BSC) in Amsterdam Zuidoost bestaat uit een overdekt recreatie zwembad en wedstrijdbad (25 meter) met publieke tribune, een sporthal NOC*NSF met publieke tribune die ook geschikt is voor dance events, diverse fitness­ruimten, horeca, een multifunctionele ruimte en kantoren. Het BSC vervangt de verouderde sportaccommodatie. Het gebouw ligt in het nieuwe centrum van stadsdeel Zuidoost en bepaald mede het karakter van het centrale Anton de Komplein. Het BSC accommodeert sport, recreatie en maatschappelijke voorzieningen tegelijk.

De Haagse Hogeschool

Aan de Rotterdamseweg te Delft is de meest energiezuinige school van Nederland gerealiseerd. Op deze kenmerkende hoek van de TU-wijk is nu De Haagse Hogeschool Delft, “Academie voor Technology, Innovation & Society” gehuisvest. Dit is de nieuwe naam voor de bekende TH Rijswijk waar hele generaties technici hun opleiding hebben gevolgd.

Gemeentehuis

De installaties in het gemeentehuis van Wassenaar aan de Witte de Wittstraat voldeden niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Het binnenklimaat was onvoldoende en het geïnstalleerde elektrisch vermogen (onder andere door de aanwezigheid van vele koelunits) was dusdanig hoog dat een aanvullend trafohuis noodzakelijk was. Om dit laatste te voorkomen en het binnenklimaat te verbeteren schreef de gemeente Wassenaar een ontwerpwedstrijd uit. Deze wedstrijd werd gewonnen door Peutz.

Innovatoren - Entreegebouw Floriade 2012

De Innovatoren was hét boegbeeld van de Floriade 2012 in Venlo. Na de Floriade maakt het gebouw onderdeel uit van Venlo GreenPark en wordt het ingezet als kantoorgebouw. Het complex bestaat uit een kantoortoren van circa 70 meter hoog met een bruto vloeroppervlak van circa 5.200 m² verdeeld over twaalf verdiepingen, een atrium met een bruto vloeroppervlak van circa 1.000 m² en naast het atrium een ruimte van circa 400 m² die wordt ingericht als horeca/cateringruimte en aanvullende vergaderfaciliteiten.

Abonneer op binnenklimaat