windturbines

Molen De Nolet

Stellingmolen De Nolet ziet er klassiek uit. In de kap is echter een moderne stroomgenerator ingebouwd. In de lagere verdiepingen zijn ontvangstruimten en een filmzaal gerealiseerd waarin gasten worden ontvangen. Het is de hoogste molen in Schiedam (42,5 meter en inclusief de aerodynamische wieken zelfs 55 meter) en daarmee ook de hoogste in zijn soort ter wereld. De molen is gelegen aan het water naast de distilleerderij van Nolet aan de Hoofdstraat in Schiedam, met woningen op circa 30 m afstand.

Windpark

In de nabijheid van de woonkern van Houten is, na jarenlange discussie, een windturbinepark met drie windturbines geplaatst (Vestas V90 met een ashoogte van 105 m en een nominaal vermogen van 2 MW per stuk). De afstand tot woningen is circa 300 m. Door de gemeente is een maatvoorschrift opgelegd waarin geluidgrenswaarden zijn opgenomen die gebaseerd zijn op het heersende omgevingsgeluidniveau (L95 in dB(A)) welke onder andere afhankelijk is van de windsnelheid.

Abonneer op windturbines