Winddrukken op geodetische koepels Brindisi

07-02-2013

Voor Adviesbureau Lüning onderzochten wij de winddrukken op drie grote geodetische koepels die in Brindisi in Italië gebouwd gaan worden voor energieproducent ENEL. Dit is van belang om de constructie en de bekleding juist te dimensioneren.

Constructie van hout
Geodetische koepels hebben een speciale ruimtelijke structuur, die licht construeren mogelijk maakt. De koepels zullen worden gebruikt voor kolenopslag en worden door Holzbau S.p.A. uit Italië gebouwd. Ze worden grotendeels uitgevoerd in hout. De constructeur is het Nederlandse Adviesbureau Lüning uit Doetinchem, dat in houten constructies is gespecialiseerd.

Onderlinge beïnvloeding
Vooral de onderlinge beïnvloeding van de drie koepels is van belang. Een groot object kan de winddrukken en vooral de windzuiging op nabijgelegen bouwwerken vergroten, doordat dit object de wind opstuwt en doordat turbulente wervels worden losgelaten en door de wind naar het nabijgelegen bouwwerk worden meegenomen. Uit het windtunnelonderzoek aan een schaalmodel van de koepels en de omringende bebouwing blijkt dat door de onderlinge invloed met name onderaan langs de rand bijna 15% hogere zuigingspieken kunnen optreden dan wanneer er een enkele vrijstaande koepel zou worden gebouwd.

Enkele aanpassingen
Ook de verdeling van de overdruk en de windzuiging op de geodetische koepels wordt minder gelijkmatig door de onderlinge invloed, wat in het bijzonder voor geodetische koepels niet zo gunstig is. Peutz heeft een serie belastingsgevallen bepaald die door Adviesbureau Lüning tot in detail zijn doorgerekend met speciale software voor geodetische koepels. Daarna is door hen in overleg met ENEL en Holzbau de constructie hierop aangepast. Het ging daarbij vooral om de stalen connectoren tussen de houten balken van de structuur en de betonnen fundering.

Contactpersoon: m.vanuffelen [at] peutz.nl (Marcel van Uffelen)