Nieuws

Heruitgave Handleiding meten en rekenen Industrielawaai

De "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", die mede door Peutz is opgesteld, is opnieuw als papieren versie bij Uitgeverij Berghauser-Pont verkrijgbaar. Voor meer informatie: j.granneman [at] zoetermeer.peutz.nl (Jan Granneman).

ISRA en ICA 2010

Voor het opstellen van een goed advies is een gedegen en actueel kennisniveau vereist. Het doorlopend ontwikkelen en bijhouden van de benodigde kennis wordt door Peutz onder andere gerealiseerd door het actief participeren in vakinhoudelijke congressen.

Kwaliteitsslag infrarood thermografie

Sinds enkele maanden beschikt een aantal specialisten van Peutz over het certificaat “thermograaf level 1” volgens SNT-TC-1A en conform ISO 18436-7. Peutz onderscheidt zich met deze kwalificaties van de concurrentie.

Handleiding meten en rekenen Industrielawaai

De "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", die mede door Peutz is opgesteld, is opnieuw als papieren versie, bij Uitgeverij Berghauser-Pont, verkrijgbaar.

Klimaatkamer Peutz Europees genormeerd

Vernieuwde klimaatkamer bij Peutz meet capaciteit klimaatplafonds en plafondinductie-units volgens Europese Normen.

Wabo toegelicht op peutz.nl/wabo

Per 1 oktober is de Wabo in werking getreden. Met de invoering van de Wabo zijn 26 vergunningen en ontheffingen in één vergunning ondergebracht, de zogenoemde omgevingsvergunning. Zo hebben burgers en ondernemers nog maar te maken met één vergunning, één loket, één besluit en één procedure.

Geslaagde Open Dagen Brandlaboratorium Peutz

Op 22 en 23 september 2010 hebben de Open Dagen van het geaccrediteerde Peutz Laboratorium voor Brandveiligheid in Roermond plaatsgevonden. In kasteel Daelenbroeck in Herkenbosch werden presentaties gegeven door de heren Perquin (directeur) en Mertens (hoofd van het brandlaboratorium).

Invoering Wabo 1 oktober 2010

Minister Huizinga heeft in overleg met IPO, VNG en UvW besloten dat 1 oktober 2010 de definitieve invoeringsdatum van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is.

Het ontwerp voor de Staatsoper te Berlijn

Het ontwerp voor de renovatie van de Staatsoper Unter den Linden te Berlijn werd op 21 december 2009 gepresenteerd door vertegenwoordigers van de stad Berlijn. Doelstelling van de renovatie is onder meer de akoestiek en de zichtlijnen van de zaal te verbeteren.

Op naar frisse scholen met een verfrissend energie- en ventilatieadvies

Het slechte binnenmilieu in schoolgebouwen zorgt voor een onnodig hoog ziekteverzuim en verminderde leerprestaties. Het kabinet heeft in totaal 165 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld om dit aan te pakken. Bij de subsidieaanvraag dient een Energie en Binnenmilieu Advies (EBA) te worden aangeleverd.