Nieuws

Twee projecten Peutz genomineerd voor NET-Trofee

Nog dertien projecten strijden om de belangrijkste energieprijs van Nederland: de Nationale Energie Toekomst-Trofee 2009. De winnaar van de prijs, die dit jaar voor de vijfde keer wordt uitgereikt, wordt op 4 november bekend gemaakt tijdens het Meer Met Minder-congres in Rotterdam.

NSL in werking per 1 augustus 2009

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is vanaf 1 augustus 2009 van kracht. De Wet van 12 maart 2009 tot wijziging van de Wet milieubeheer (implementatie en derogatie lucht-kwaliteitseisen) treedt dan in werking. Dit is geregeld middels het Besluit van 26 juni 2009 dat 9 juli 2009 in de Staatscourant is gepubliceerd.

Duurzaamste monument van Nederland

Het gemeentelijk monument Central Post (voormalige expeditieknooppunt van Rotterdam) wordt door de renovatie het duurzaamste monument van Nederland. Het gebouw kent een GreenCalc score label A (MIG 252) en voldoet daarmee tevens aan de ambitieuze eisen aan een 40% CO2-uitstoot reductie ten opzichte van het Bouwbesluit van 2007.

Concert Kane in het ADO stadion

Zaterdagavond 6 juni jl. heeft de Haagse rockband Kane een concert gegeven in het ADO stadion. Het concert gold als proefconcert om het ADO stadion te testen als locatie voor popconcerten. Peutz heeft in opdracht van ADO geluidmetingen in en rond het stadion uitgevoerd.

Wiek van windmolen valt op snelweg A6

Op 27 mei 2009 is een blad van een windmolen op de afrit en een deel van de snelweg A6 terecht gekomen. Hierbij zijn gelukkig geen gewonden gevallen. De oorzaak is nog niet bekend, mogelijk is een verzwakking van de constructie opgetreden door blikseminslag tijdens het noodweer van maandagnacht.

Peutz medewerker wint Kees van der Linden Prijs

Marco van Beek van Peutz heeft de Kees van der Linden Prijs 2007-2008 gewonnen voor het beste studentenartikel. De prijs werd door Kees van der Linden uitgereikt op de 3e Kennisdag Bouwfysica die op 14 mei jl. in Delft werd gehouden. Het artikel is geplaatst in Bouwfysica 2-2007 en heeft de titel: "Praktijkonderzoek thermisch comfort.

Kennisdag bouwfysica

Op 14 mei 2009 vindt de 3e NVBV Kennisdag Bouwfysica plaats, dit jaar georganiseerd in samenwerking met de TU Delft, faculteit Bouwkunde en sectie Climate Design. Peutz sponsort deze dag en Hanneke Peperkamp van Peutz zal hier een lezing verzorgen met als onderwerp ‘’Geluidabsorptie in relatie tot thermische capaciteit betonkernactivering’’.

Wijziging Regeling bodemkwaliteit

De wijziging van de Regeling bodemkwaliteit is d.d. 9 april 2009 van kracht geworden. Één van de wijzigingen heeft betrekking op het metaal barium (deze stof is opgenomen in het standaard analysepakket voor grond- en grondwateronderzoek).

NSL-derogatie

Brussel gaat akkoord met het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en verleent Nederland derogatie. De Europese Commissie vindt dat Nederland met het NSL aantoont dat het de overschrijdingen van de luchtkwaliteit op korte termijn aanpakt en hiervoor een sluitend pakket aan maatregelen heeft.

Digitale verplichting Wro uitgesteld tot 1 januari 2010

De nieuwe Wet ruimtelijke ordening is in werking getreden op 1 juli 2008. Deze wet regelt onder andere hoe bestemmingsplannen worden opgesteld.