Nieuws

Wijziging Regeling bodemkwaliteit

De wijziging van de Regeling bodemkwaliteit is d.d. 9 april 2009 van kracht geworden. Één van de wijzigingen heeft betrekking op het metaal barium (deze stof is opgenomen in het standaard analysepakket voor grond- en grondwateronderzoek).

NSL-derogatie

Brussel gaat akkoord met het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en verleent Nederland derogatie. De Europese Commissie vindt dat Nederland met het NSL aantoont dat het de overschrijdingen van de luchtkwaliteit op korte termijn aanpakt en hiervoor een sluitend pakket aan maatregelen heeft.

Digitale verplichting Wro uitgesteld tot 1 januari 2010

De nieuwe Wet ruimtelijke ordening is in werking getreden op 1 juli 2008. Deze wet regelt onder andere hoe bestemmingsplannen worden opgesteld.

Nieuwe vestiging in Berlijn

Vrijdag 20 maart is de nieuwe Peutz vestiging in Berlijn van start gegaan.

De vestiging versterkt de regionale inzetbaarheid van Peutz, en zal een belangrijke bijdrage aan het advieswerk voor de Staatsoper in Berlijn leveren.

Peutz Consult GmbH
Knesebeckstraße 93
10623 Berlin

Peutz gaat de Staatsoper Unter den Linden adviseren

Peutz gaat de Staatsoper Unter den Linden in Berlijn adviseren Peutz heeft opdracht gekregen voor de zaalakoestische advisering en het A/V-ontwerp van de Staatsoper.

Peutz levert bijdrage aan het Nationaal Brandveiligheidscongres

Op 23 april a.s. organiseert SBR het Nationaal Brandveiligheidscongres in het Spant in Bussum. Dit congres staat in het teken van brandveiligheid van bestaande gebouwen.

Peutz medewerkers gecertificeerd voor BREEAM

Duurzaamheid staat sterk in de publieke belangstelling. Om te helpen de gebouwde omgeving in Nederland drastisch te verduurzamen is vanuit de markt een initiatief opgestart om de duurzaamheid van gebouwen kwantificeerbaar te maken.

Peutz sponsort het Ronald McDonald Centre Only Friends

Peutz sponsort de bouw van het sportcentrum Ronald McDonald Centre Only Friends en staat deze week vermeld op de website van het Ronald McDonald Kinderfonds. Dit sportcentrum bestaat uit een zwembad, sporthal, diverse sportruimten, een clubhuis en verschillende sportvelden.

Quikscan Ruimtelijke Ordening

In het kader van ruimtelijke ordening verzorgt Peutz in opdracht van onder andere projectontwikkelaars en overheden de onderzoeken die benodigd zijn bij het opstellen van bijvoorbeeld een bestemmingsplan of een verzoek tot ontheffing van een bestemmingsplan.