Loopbaan bij Peutz

Peutz heeft een uitstekende reputatie, dankzij de hoge kwaliteit van onze adviezen. Dit kan alleen als je projectleiders en adviseurs hooggekwalificeerd zijn. We zien het als onze missie om ervoor te zorgen dat we dit niveau handhaven. Op basis van die missie ontwikkelen we ook de loopbaan van onze medewerkers.

Basiskennis
Als je wil werken bij Peutz moet je beschikken over een grondige basiskennis, meestal verworven door een universitaire, hbo- of mbo-studie natuur-, bouw- of werktuigbouwkunde. Dat zijn de voornaamste studierichtingen die ten grondslag liggen aan onze vakgebieden. Kennis en ervaring binnen de vakgebieden vinden wij voor nieuwe medewerkers minder belangrijk. We hebben een eigen visie op veel aspecten van deze vakgebieden en zorgen daarom zelf voor een gedegen opleiding.

Interne opleiding
De interne opleiding staat geheel in het teken van groei: groei van kennis en ervaring op een specifiek vakgebied en groei van inzicht in de relatie met andere vakgebieden. Dit inhoudelijke deel van de opleiding is gericht op praktische vaardigheden, zoals meten, rekenen en rapporteren en op het verdiepen van kennis, bijvoorbeeld aan de hand van intern onderzoek.

Projectleider
Daarna volgt de groei naar 'zelfstandig opererend projectleider', waarvoor vooral persoonlijke eigenschappen in de gewenste richting worden ontwikkeld. Een projectleider stuurt op projectniveau een kleine groep medewerkers aan en moet in deze rol ook het vertrouwen genieten. Dat geldt ook voor zijn externe contacten, waar hij bovendien communicatief en zelfbewust optreedt.

Adviseur
Ten slotte kan de projectleider doorgroeien tot 'adviseur'. De adviseur overstijgt het projectmatige niveau en kan vanuit zijn brede en diepe kennis en ervaring binnen en buiten de vakgebieden strategische beleidsadviezen uitbrengen.

Gelijke kansen
Waar een nieuwe medewerker bij Peutz uiteindelijk terechtkomt en hoe lang dat duurt, hangt af van de richting waarin hij zich ontwikkelt, zijn eigen voorkeur en zijn persoonlijke eigenschappen. Maar één ding staat vast: iedereen krijgt bij Peutz volop de kans zich waar te maken en te bereiken wat hij ambieert.