EnergiePrestatieAdvies

Energielabel

Sinds 1 januari 2008 is het door de overheid verplicht gesteld dat eigenaren van woningen en andere gebouwen bij verkoop of verhuur een energielabel (energieprestatiecertificaat) moeten overhandigen aan de koper/huurder. Dit energielabel geeft een eerste indicatie van de energiezuinigheid van een gebouw.

Sinds 1 juli is het Energielabel ook voor nieuwe utiliteitsgebouwen wettelijk verplicht. Bij oplevering van een nieuw utiliteitsgebouw dient door een gekwalificeerd persoon werkzaam bij een gecertificeerd bedrijf gecontroleerd te worden of het pand is gebouwd conform de energieprestatieberekening.

Gecertificeerd adviseur

Alleen een gecertificeerd adviseur mag een energielabel opstellen, waarbij moet worden gewerkt volgens een vastgestelde beoordelingsrichtlijn (BRL 9500). Peutz is gecertificeerd voor het uitvoeren van de werkzaamheden met betrekking tot alle onderdelen van het EnergiePrestatieAdvies.

Maatwerkadvies

Naast het energielabel kan door een gecertificeerd adviseur ook een zogeheten maatwerkadvies worden uitgebracht. Hierbij wordt voor een specifiek gebouw in kaart gebracht wat het energiegebruik is en op welke punten besparingen kunnen worden gerealiseerd. Hierbij wordt tevens naar de economische haalbaarheid van mogelijke maatregelen gekeken door de terugverdientijd te bepalen.