Energieprestatievergoeding (EPV)

Energieprestatievergoeding (EPV)

Verhuurders die hun woningen tot een 'Nul op de Meter' (NOM) woning renoveren, mogen vanaf 1 september 2016 onder voorwaarden een Energieprestatievergoeding (EPV) bij de huurders in rekening brengen. De Wet- en regelgeving omtrent EPV is opgenomen in de Regeling Energieprestatievergoeding Huur (REH) en het Besluit Energieprestatievergoeding Huur (BEH). Wanneer wordt voldaan aan alle voorwaarden voor EPV, is een woning "Nul op de Meter" (NOM) zoals door RvO is gedefinieerd.

Samenvattend dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

  1. De woning dient zeer goed geïsoleerd te zijn. Dit wordt aantoonbaar gemaakt middels een netto-warmtevraag berekening volgens ISSO 82.5 methode 2016. Wanneer de berekende netto-warmtevraag niet hoger is dan 50 kWh/m² per jaar, mag er EPV in rekening gebracht worden. Naarmate de berekende netto-warmtevraag lager is, wordt de maximaal in rekening te brengen EPV stapsgewijs hoger.
  2. De woning wekt jaarlijks minimaal evenveel energie op als het berekend jaarlijks gebruik bij normale omstandigheden. Het berekend jaarlijks energiegebruik wordt bepaald op basis van de volgende onderdelen:
    • Tenminste 15 kWh/m² gebruiksoppervlak per jaar op voor warm tapwater.
    • 26 kWh/m² gebruiksoppervlak per jaar voor hulpenergie (huishoudelijk gebruik; apparatuur, verlichting, etc.) met een minimum van 1800 kWh en een maximum van 2600 kWh.
    • De minimaal benodigde energie voor het verwarmen en/of koelen van de woning en monitoring van het energiegebruik.
  3. De opgewekte en verbruikte energie dient gemonitord te worden en jaarlijks te worden geëvalueerd en met de huurders te worden gecommuniceerd.

Per 1 januari 2021 is de methodiek voor het opstellen van netto-warmtevraag berekeningen gewijzigd naar de methode op basis van ISSO 82.1 methode 2020. Omdat er bij de wijziging in methodiek geen beleidsneutrale overgang kon worden gewaarborgd is besloten per 1 juli 2021 voor nog onbepaalde tijd terug te vallen op de methode op basis van ISSO 82.5 methode 2016.

Peutz is gecertificeerd voor alle onderdelen van de BRL 9500

Netto-warmtevraag berekeningen volgens ISSO 82.5 methode 2016 mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gecertificeerde personen met een "Bewijs van vakbekwaamheid" voor de relevante onderdelen, werkend voor een bedrijf dat BRL 9500-5 gecertificeerd is. Wij zijn gecertificeerd voor alle onderdelen van de BRL 9500 en hebben meerdere medewerkers met de juiste vakbekwaamheden voor het opstellen van netto-warmtevraag berekeningen en het uitvoeren van blowerdoormetingen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de energieprestatievergoeding, neem dan contact op met onze adviseurs.