Beheersbaarheid van brand

Een gebouw moet worden ingedeeld in brandcompartimenten om een eventuele brand beheersbaar te houden. Doorgaans mag de maximale oppervlakte van een brandcompartiment 1000 m2 bedragen. In een gebouw met een industriële toepassing komt het regelmatig voor dat men een brandcompartiment om functionele redenen met een grotere oppervlakte dan de "standaard" 1000 m2 wil realiseren. Wanneer dit het geval is, kan op basis van de te verwachten vuurbelasting worden beoordeeld tot welke oppervlakte en onder welke voorwaarden een groter brandcompartiment kan worden geaccepteerd. De beoordeling is gebaseerd op het "Brandbeveiligingsconcept: Beheersbaarheid van brand" (het reken-/beslismodel). Op basis hiervan kan in veel gevallen inderdaad een grotere oppervlakte van het brandcompartiment worden gerealiseerd.