Brandproeven

Brand is een onvoorspelbaar verschijnsel. Hoe eenvoudig een situatie ook lijkt te zijn, de gebeurtenissen bij brand blijken dikwijls onverwacht complex. Daarom zijn theoretische beschouwingen niet altijd even betrouwbaar. Een brandproef kan dan een goed inzicht geven in de gebeurtenissen bij brand. Zo'n proef kan plaatsvinden in een laboratorium of in een praktijksituatie.

Voor het uitvoeren van een laboratorium brandproef heeft Peutz de beschikking over een eigen geaccrediteerd brandlaboratorium. Hier kan de brandwerendheid van constructies worden beproefd conform NEN 6069.

Een brandproef in een praktijksituatie kan worden uitgevoerd wanneer rekenmodellen tekort schieten, of om de resultaten van rekenstudies te verifiëren. Zo worden door Peutz brandproeven uitgevoerd om de rookverspreiding in bepaalde situaties te onderzoeken, om het risico van branduitbreiding in kaart te brengen en om het functioneren van brandveiligheidsvoorzieningen te testen. Een voorbeeld hiervan is een brandproef waarbij in een parkeergarage door middel van een proefbrand of een daadwerkelijke (aangestoken) autobrand de rookverspreiding wordt bepaald.