Brede School Poseidon

foto
SP Architecten

In 2013 is de nieuwbouw van een Brede School in IJburg te Amsterdam gerealiseerd. In de school worden twee basisscholen en een peuterspeelzaal ondergebracht. Op de verdieping boven de aula bevindt zich een gymzaal. Centraal in de school zijn twee speellokalen aanwezig die middels verplaatsbare binnenwanden gekoppeld kunnen worden aan de gemeenschappelijke ruimte zodat één grote gemeenschappelijke ruimte ontstaat met een vide naar de 1e verdieping.

Bezonning

De meeste lokalen in de school hebben grote ramen. Doordat deze op de noordgevel zijn georiënteerd is de zoninstraling in de zomer echter beperkt, terwijl toch een lichte ruimte ontstaat.

Geluidisolatie

De centrale situering van de gymzaal op de verdieping stelt extra eisen aan de contact geluidisolatie van de vloer en de situering van omliggende ruimten.

Ventilatie

In de school is een decentraal ventilatiesysteem toegepast waarbij de ventilatielucht middels een gekanaliseerd systeem via de gevel per lokaal wordt toegevoerd en via overstroomvoorzieningen in de gang centraal wordt afgevoerd. Het voordeel van dit systeem is dat de benodigde (centrale) ruimte voor installaties beperkt is en het klimaat per lokaal individueel kan worden geregeld. Door de ventilatoren in de gangzone onder te brengen wordt het geluidniveau en ruimtebeslag in de lesruimte zelf beperkt.

Pleinzijde

Opdrachtgever
Stadsdeel Amsterdam Oost
Stad
Amsterdam
Land
Nederland